Domů Dění v regionech Olomouc chce ...

Olomouc chce tvořit strategický plán za pomoci svých občanů

0

Nový přehled strategických záměrů a plánů by měl určit další rozvoj Olomouce. Město v současnosti sice strategický plán má, vznikl ale v roce 2000, a aktualizován byl naposledy před devíti lety. Nový dokument by měl co nejvíce zohledňovat skutečné potřeby a zájmy města. „Plán bude vznikat v úzké spolupráci odborníků, koaličních i opozičních politiků a olomoucké veřejnosti,“ zdůraznil náměstek primátora Aleš Jakubec.

V současnosti je už vybrán zpracovatel nového koncepčního dokumentu. Tímto externím zpracovatelem bude společnost MEPCO, s.r.o.. Na zpracování strategického plánu se bude současně podílet také Univerzita Palackého, a to ve formě realizace dotazníkového šetření mezi obyvateli města a tvorbou takzvaných pocitových map. V obou případech, při dotazníkovém šetření i tvorbě pocitových map, bude osloveno vždy nejméně tisíc respondentů. Právě takto získaná data by měla mít vysokou vypovídací hodnotu a umožní připravit takovou analýzu stávající podoby a potřeb města, která se dotkne skutečně významných prvků, důležitých pro obyvatele města.

Tři etapy

Příprava strategického plánu je rozdělena do tří etap, přičemž hotový by měl být do začátku roku 2018. Po první, analytické části bude následovat část návrhová, která stanoví, jak vybrané problémy řešit a jak cíle plánu naplňovat. Finální etapou je implementační část, která bude jednotlivé části strategického plánu naplňovat v konkrétních investičních záměrech města a bude korespondovat s rozpočtem města na příslušný rok. „Vznikne zásobník projektových záměrů na celé plánovací období a každý rok z něho bude vybráno několik aktivit ve formě takzvaného akčního plánu, který už by měl být zohledněn v rozpočtu města,“ vysvětlil Aleš Jakubec. „Jde o to, že tento dokument skutečně nemá skončit v šuplíku, ale musí být postupně realizován.“

Další z klíčových vlastností nového strategického plánu je jeho propojenost se skutečnými přáními občanů. Vznik plánu od počátku provázejí besedy s občany i s odborníky, do pracovních skupin budou zapojeni úředníci, odborníci, politici z koalice i z opozičních stran. Připravena budou také veřejná projednávání, během kterých budou moci občané prezentovat své názory, podněty a připomínky.

Co je strategický plán?

Strategický plán je základním střednědobým koncepčním rozvojovým dokumentem, podle kterého by se měly řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města. V tomto dokumentu bude mj. definována vize rozvoje města, představující dlouhodobý obraz o budoucnosti města. Plán bude formulovat základní směr rozvoje města a popisovat stav, jehož by mělo být dosaženo v horizontu až dvaceti let. Na jejím vzniku se mají podílet nejen významní aktéři rozvoje města i zájemci z řad občanů.