Domů Dění v regionech Olomouc připr...

Olomouc připravuje komplexní úpravy přechodů pro chodce

0

Téměř čtyři stovky přechodů pro chodce jsou na silnicích a místních komunikacích v Olomouci. Podrobný přehled o počtu, umístění a stavu přechodů pro chodce ve městě má teď k dispozici olomoucká radnice. Vznik tohoto souborného pasportu přechodů konzultovala s Dopravním inspektorátem Policie ČR i s představiteli jednotlivých komisí městských částí. S nimi radnice také konzultuje případná další opatření. K těm patří například nové nasvícení několika přechodů či zajištění světelného signalizačního zařízení.

Magistrát vyhodnotil posudky Dopravního inspektorátu Policie ČR stavu přechodů pro chodce a porovnal ji se svými zjištěními a vlastními analýzami. „Ze strany policie existuje samozřejmě trend snižovat počty přechodů pro chodce, mnoho z nich policie považuje za nadbytečné. My se naopak snažíme dívat se na věc z pohledu nehodovosti a bezpečnosti, a opíráme se o nález ministerstva dopravy, že pokud nedochází k úpravě nebo rekonstrukci vozovky, nemá být ani starý přechod pro chodce rušen,“ uvedl primátor města Antonín Staněk. Samozřejmostí je, že v případě rekonstrukcí křižovatek nechává město uvést přechody do stavu, odpovídajícího platným normám.

Nasvícení jednoho přechodu za 100 tisíc korun

„V letošním roce necháme nasvítit několik přechodů pro chodce na silnicích druhé a třetí třídy, přičemž náklady na nasvícení jednoho přechodu jsou zhruba 100 tisíc korun,“ konstatoval náměstek primátora Aleš Jakubec. „U dalších přechodů necháme provést výpočty nasvětlení.“ V některých případech budou připraveny studie úprav světelného signalizačního zařízení. Osudy dalších přechodů pro chodce se budou zase odvíjet od připravovaných regulačních plánů daných lokalit.

Každý rok vzniká v Olomouci také několik nových přechodů pro chodce, jako například za rok 2015 v ulicích Schweitzerova, Kyselovská, jižní a dva v ulici Střední Novosadská. V roce 2016 byly vybudovány přechody v ulicích Divišova, Jablonského, Dr. Milady Horákové či v Hodolanské a místo pro přecházení v rámci budování cyklostezky Holická – Babíčkova.

Současně se připravuje také vybudování nových přechodů pro chodce. V letošním roce by měly být realizovány přinejmenším čtyři přechody pro pěší v ulici Keplerova v Holici (orientační náklady činí na oba přechody 700 000 Kč vč. DPH), za druhé přechod Dlouhá na Lazcích (předpokládaná cena 1 430 000 Kč vč. DPH), dále přechod Štěpánovská v Chomoutově (předpokládaná cena 730 000 Kč vč. DPH) a konečně přechod Slavonínská na Povelu (předpokládaná cena 510 000 Kč včetně DPH). Pracuje se ještě na projektové dokumentaci dalších přechodů v Týnečku a v Pasteurově ulici, zde jsou však složité majetkoprávní vztahy, respektive je budování zdejších přechodů nutné skloubit s dalšími akcemi v lokalitě.