Domů Dění v regionech Olomouc se př...

Olomouc se přiblížila proměně Kollárova náměstí

0

Podstatně důstojnější podobu by mělo v budoucnosti získat Kollárovo náměstí v centru Olomouce. Součástí změn je jak úprava veřejné zeleně, komunikací a systému parkování, tak i nový umělecký prvek. Radní se na včerejším jednání seznámili s aktuální územní studií, která tyto změny řeší.

„Naším záměrem je nová koncepce řešení náměstí a rehabilitace prostoru, který využívají místní rezidenti i další chodci, kteří procházejí mezi významnými městskými třídami nebo například do blízkých škol či Čechových sadů,“ vysvětlil náměstek primátora Aleš Jakubec. Významnou změnou bude přestěhování současné plastiky a umístění nového výtvarného díla.

V současnosti je na Kollárově náměstí nefunkční kašna s plastikami slavného sochaře Ivana Theimera. Prvotním záměrem bylo po dohodě s autorem přemístit jednotlivé nefunkční fragmenty kašny do Čechových sadů, následně pak vyplynula potřeba dalších úprav celého tohoto veřejného prostoru. Jednotlivé prvky Theimerovy kašny dostanou nové místo v Čechových sadech. „Jedná se o kruhovou zpevněnou plochu uprostřed sadů na chodníku navazujícím na Švermovu ulici. Na tomto místě koncepce cestní sítě v parku předpokládala umístění výtvarného prvku, k čemuž ale nakonec nedošlo,“ uvedl náměstek Jakubec. „K přestěhování jednotlivých prvků Theimerovy kašny, která vznikla dle jeho návrhu v 60. letech minulého století, z Kollárova náměstí na novou pozici v parku by mělo dojít už v tomto roce. V rozpočtu počítáme s prostředky na realizaci tohoto záměru. Věřím, že tento krok povede k dalšímu zatraktivnění Čechových sadů,“ doplnil jej majetkoprávní náměstek Filip Žáček.

Monumentální sloup

Novým dominantním výtvarným prvkem Kollárova náměstí pak na severní straně bude monumentální sloup, věnovaný památce olomouckého barokního sochaře a donátora Václava Rendera, o celkové výšce cca 9,5 metru. Již hotový tordovaný dřík, který pochází z mariánského sloupu na Dolním náměstí, bude opatřen novým umělecky zpracovaným soklem a korunou. Autorem novodobých doplnění dříku bude opět Ivan Theimer. Poblíž památníku by mohlo být také autorsky zpracované pítko.

 Dalšími novinkami v koncepci náměstí bude proměna veřejné zeleně či například výškové sjednocení silnice s chodníkem v centrálním prostoru. V podélném severojižním směru je navržen chodník, rozdělující prostor náměstí na jednostrannou alej se stromy a na volné trvalkové záhony. Protiváhou Renderova památníku bude v jižní části skupina čtyř větších stromů, v níž bude památník k připomenutí Jána Kollára. Nádoby na tříděný odpad budou nahrazeny podzemními kontejnery. Dopravní režim zůstane beze změny, ubude parkovacích míst. To se však nijak nedotkne parkovacích míst v centrální rezidenční zóně. Souběžně s těmito změnami se uskuteční oprava komunikací a inženýrských sítí.