Domů Dění v regionech Olomoucká těl...

Olomoucká tělovýchova patří mezi 150 nejlepších sportovních škol na světě

0

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci se umístila na 101. až 150. místě globálního žebříčku sportovních vysokých škol Shanghai Ranking. Ten hodnotí zejména vědecko-výzkumný výkon pracovišť a olomouckou tělovýchovu staví na roveň například s University of Edinburgh, Florida State University nebo australskou Murdoch University. Jedná se o vůbec první umístění Univerzity Palackého v žebříčku Academic Ranking of World Universities, který patří mezi tři nejprestižnější mezinárodní žebříčky hodnotící vysoké školy na světě.

„Umístění fakulty tělesné kultury v prestižním světovém rankingu jasně ukazuje, že světové parametry na Univerzitě Palackého nemá pouze výzkum v přírodovědných či lékařských oborech, nýbrž rovněž v disciplínách, jako je například kinantropologie. Výsledky navíc naznačují, že v oblasti těchto studií je Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého lídrem nejenom v kontextu České republiky, nýbrž i v prostoru střední Evropy. Rád bych kolegům k tomu skvělému výsledku poblahopřál,“ komentoval rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

První místo v ČR

„Tento výsledek staví fakultu tělesné kultury na první místo v ČR a přední místo v rámci střední a východní Evropy, lze jej tedy považovat za velký úspěch a potvrzení, že především orientace na kvalitní vědecké výstupy a také zapojení do prestižních mezinárodních výzkumných projektů, jako jsou studie IPEN nebo HBSC, je pro fakultu správnou strategií,“ doplnil František Chmelík, proděkan fakulty tělesné kultury pro vědu a výzkum.

Autoři žebříčku posuzovali 361 sportovních univerzit a kinantropologických univerzitních pracovišť, přičemž hodnocení probíhalo na základě pěti indikátorů se stejnou procentuální vahou na celkovém skóre. V potaz byl brán počet článků indexovaných v databázi Web of Science, počet citací článků vydaných institucí, počet citací na článek, počet článků vydaných v tzv. Q1 časopisech a procento publikací instituce s mezinárodním spoluautorstvím. Rozhodným obdobím byly roky 2011 až 2015.

Trojnásobný počet článků na Web of Science

Fakulta tělesné kultury se umístila na 101. až 150. pozici. Právě ve sledovaném období mimo jiné vzrostl počet jejích článků na Web of Science na více než trojnásobek. Zatímco v roce 2011 měla fakulta v databázi 11 publikací, za rok 2014 už to bylo 33 a v roce 2015 ještě o čtyři více.

„Podmínky pro akceleraci vědeckého výkonu vytvořil před několika lety výzkumný záměr řešený na naší fakultě pod vedením profesora Karla Frömela. I po jeho ukončení se povedlo nastolený trend dále rozvíjet. Možná trochu provokativně se dá konstatovat, že jsme přestali sami sebe přesvědčovat, že typickým vědeckým výstupem v kinantropologii nebo i obecněji ve společenských vědách, je česky psaný sborník a kniha nebo článek v českém recenzovaném periodiku, a začali jsme usilovat o výstupy, které jsou typické a prestižní na mezinárodní úrovni. Za ten nejhodnotnější momentálně považujeme nedávnou publikaci v časopisu The Lancet, na které se autorsky podílel docent Josef Mitáš,“ uvedl Chmelík.

„Jako příležitost do budoucna a možnost dalšího zkvalitňování publikačních výstupů spatřujeme i skutečnost, že časopis Acta Gymnica vydávaný na fakultě tělesné kultury pod vedením profesora Miroslava Janury bude zpětně od roku 2016 zařazen na Web of Science,“ dodal Chmelík.

Žebříčky Shanghai Ranking nebo také Academic Ranking of World Universities porovnávají vědecko-výzkumný výkon univerzit od roku 2003. Patří k nejuznávanějším hodnocením vysokých škol na světě. Žebříček sportovních vysokých škol byl premiérově představen na konci roku 2016. Pozice fakulty tělesné kultury v něm je vůbec prvním umístěním Univerzity Palackého v tomto prestižním hodnocení. Tato skutečnost pomůže fakultě zviditelnit své jméno v mezinárodním kontextu, zejména pak v asijském prostoru. Z českých škol se ve sportovním žebříčku umístila ještě Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, a sice na 201. až 300. místě.