Domů Dění v regionech Olomoucký kra...

Olomoucký kraj hospodařil s přebytkem. Peníze použije hlavně na investice

0

Víc než 465 milionů korun zůstalo na účtech Olomouckého kraje. Tak dobře hospodařil kraj v uplynulém roce. Skoro polovinu z této částky – téměř 219 a půl milionu korun už hejtmanství zahrnulo do rozpočtu na letošní rok. Zbytek peněz krajští zastupitelé rozdělí v těchto dnech.

Na investice tak Olomouckému kraji zůstane víc než 245 korun. „Výše přebytku jednoznačně vypovídá o tom, že kraj je dobrý hospodář a dlouhodobě se nám daří tento trend držet. Můžeme tak více investovat tam, kde je to potřeba,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Na neinvestiční akce, například podporu Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, tedy zejména dopravní obslužnost, nebo posílení provozu digitalizačního pracoviště Vědecké knihovny, půjde bezmála dvanáct milionů korun.

Většina zdrojů však směruje do investic, které tak přesáhnou 227 milionů korun. Největší část peněz – 85 milionů korun – putuje do dopravy a silničního hospodářství na patnáct akcí, které budou spolufinancovány z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Dalších 66 milionů je vyčleněno na řadu rozpracovaných i nových  akcí včetně strojní techniky Správy silnic Olomouckého kraje. „Sem spadá třeba oprava průtahu Kostelcem na Hané, silnice mezi Pavlovicemi u Přerova a obcí Hradčany, rovněž jsme reagovali na petici občanů obce Bludov a značné prostředky věnujeme na přípravu akcí formou zpracování projektové dokumentace,“ doplnil hejtman.

Finanční prostředky z přebytku kraj investuje také do oprav škol, zařízení sociální péče, kde jednou z největších akcí je transformační proces v Nových Zámcích, na opravy památek a rovněž do zdravotnictví – například vybudování plynových kotelen v léčebném ústavu Paseka či modernizace vybavení zdravotnické záchranné služby.

Zhruba šest milionů korun si Olomoucký kraj ponechal jako rezervu na řešení akutních problémů.