Domů Dění v regionech Olomoucký kra...

Olomoucký kraj počítá se třemi dotačními programy v oblasti dopravy

0

O finanční podporu z celkem tří dotačních programů v oblasti dopravy mohou v tomto roce žádat obce a města v regionu. Peníze pomohou zvýšit bezpečnost provozu na území celého Olomouckého kraje.

Doprava patří mezi priority nového vedení Olomouckého kraje. Bezpečnost silničního provozu je pak jedním z klíčových bodů. Region každoročně investuje do výstavby a oprav cyklostezek, realizace bezpečnostních opatření na silnicích i do budování a rekonstrukcí přechodů pro chodce desítky milionů korun. A tak to bude i nadále,“ uvedl Jan Zahradníček, náměstek hejtmana pro dopravu.

Dotační program Podpora výstavby a oprav cyklostezek vyhlašuje Olomoucký kraj od roku 2004. Zájemci mohou v jeho rámci žádat o podporu stavebních částí svého projektu. Na tento rok je v něm připraveno k rozdělení sedm milionů korun. Hejtmanství začne přijímat žádosti od 20. ledna.

Bezpečnostní opatření

Dotační program Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích funguje od roku 2006. Jeho cílem je podpora realizace bezpečnostních opatření na silnicích I., II. a III. třídy, zejména na vjezdech do obcí. Úspěšní ale mohou být i žadatelé o finance na stavbu ostrůvků usměrňujících dopravu na průtazích obcemi, malých okružních křižovatek či chodníků.

I v tomto dotačním programu je v roce 2017 sedm milionů korun. A také tady byl začátek příjmu žádostí stanoven na 20. ledna.

Trojici dotačních programů v oblasti dopravy uzavírá program Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce. Ten hejtmanství vyhlašuje od loňska. Slouží k podpoře budování a rekonstrukce zeber na silnicích I., II. a III. tříd včetně jejich nasvětlení a bezbariérových úprav a také k výstavbě míst pro přecházení.

Částka určená na tento program se rovná sedmi milionům korun. Zájemci o finanční podporu mohou začít žádat ve stejném termínu jako u dvou předchozích dotačních programů.