Domů Dění v regionech Ostrava hodlá...

Ostrava hodlá proměnit nábřeží Ostravice

0

Rada města v úterý 7. února rozhodla o vítězi veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací na revitalizaci pravého břehu řeky Ostravice. Stala se jím Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.  

„Již na podzim loňského roku jsme nechali zpracovat urbanistické řešení veřejného prostoru přiléhajícího k řece Ostravici v centru města v úseku mezi mostem Miloše Sýkory a hradní lávkou. Základní myšlenkou byla oprava okolí pomníku, navazujících ploch a bezbariérové napojení na cyklostezku,“ popisuje záměr zadání náměstkyně Kateřina Šebestová.

Obsahem projektu je propojení stávající ale upravené plošiny u pomníku přes obnovenou, prodlouženou pěší komunikaci na cyklostezku, vybudování stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku a revitalizace území až po loděnici. Od severní části u Sýkorova mostu dojde k vyčištění svahů od množství odpadu a stavební suti, bude odstraněn suchý porost a provedeny odborné zdravotní a bezpečnostní ořezy stromů. Zeleň bude doplněna o výsadbu keřů, trvalek, popínavých a převislých rostlin na nábřežních zdech a kvalitní trávník z květnaté luční směsi.

Rekonstrukce pozůstatku mostu

Zhruba v polovině řešeného území na pravém břehu řeky se nachází ruiny mostního pilíře bývalé Střelniční lávky. Chtěli bychom tento pozůstatek mostu vhodně zrekonstruovat, podobně jak je tomu na moravské straně řeky. Při opravě budou použity původní materiály vyzdívaných konstrukcí a původní provedení výplní zábradlí, “ upřesňuje náměstkyně Šebestová.

V rámci celkové revitalizace tohoto území se počítá také s instalací zajímavého městského mobiliáře u loděnice, úpravou stávajícího mola pro vodáky, výstavbou venkovního ohniště nebo workoutového hřiště.

Víme, že okolí řeky Ostravice patří mezi vyhledávanou lokalitu pro relaxaci a sportování a dalšími úpravami bychom z něj chtěli vytvořit ještě atraktivnější místo, které bude lákat k odpolední procházce nebo jen tak k posezení ve stínu stromů,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.