Domů Dění v regionech Ostrava má no...

Ostrava má nového dodavatele systému sdružených nákupů

0
Novým poskytovatelem systému sdružených nákupů (SSN) pro statutární město Ostrava bude společnost Tender systems s.r.o., se sídlem v Praze. Vítěz veřejné zakázky uspěl v tendru, kterého se v poslední fázi účastnily tři společnosti a který se připravoval déle než rok. Ve své nabídce se zavázal vytvořit zcela nový systém sdružených nákupů při dodržení požadovaných podmínek. Vítězný uchazeč byl vybrán na základě kombinace kvalitativních kritérií a nejnižší nabídkové ceny. Statutární město Ostrava je jedním z průkopníků a propagátorů systému sdružených nákupů v oblasti veřejné správy v rámci celé ČR. Samo jej aktivně využívá od roku 2010, kdy stávajícím dodavatelem systému je společnost eCENTRE a.s. „Měli jsme sice funkční systém, ale chtěli jsme prostřednictvím veřejné zakázky najít dodavatele, který nám zajistí další rozvoj systému, jeho širší využití a hlavně sníží náklady na jeho provoz. V tomto ohledu se nám podařilo proti současnému stavu dosáhnout 60% úspory, což za čtyři roky představuje cca 35 milionů korun. Vzhledem k jiné konstrukci odměny za provoz SSN mezi stávajícím a novým dodavatelem může být absolutní výše úspory v případě většího objemu nákupů realizovaných přes tento systém ještě výraznější,” řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast veřejných zakázek, sdružených nákupů a kapitálových účastí města Radim Babinec. Při implementaci původního SSN v roce 2010 byla jako cílový objem ročních nákupů města a jeho organizací realizovaných přes tento systém definována hodnota 1 mld. Kč (odpovídá zhruba ¼ celkových neinvestičních výdajů) s předpokládanou roční úsporou proti výchozímu stavu ve výši alespoň 10 %, t. j. 100 mil. Kč ročně. Za rok 2015 ve skutečnosti město a jeho organizace nakoupily přes SSN komodity za 555 mil. Kč, při roční úspoře proti výchozím cenám 119 mil. Kč. Zjevně tedy existují rezervy pro vyšší využívání systému a tedy i pro vyšší úspory. „Hlavními cíli využívání systému sdružených nákupů jsou vedle úspor zjednodušení nákupního procesu, lepší evidence, efektivní řízení samosprávy a kontrola nad vynakládáním veřejných prostředků. V tomto smyslu je SSN také nástrojem prevence proti případné korupci,“ dodal náměstek R. Babinec. Primátor města Tomáš Macura k tomu sdělil: „Výsledek tendru na nového dodavatele SSN vítám. Využívání a další rozvoj systému centrálních nákupů patří i mezi naše priority, nebyli jsme však spokojeni s cenou za tyto služby u stávajícího dodavatele. Dosažená úspora je markantní. Zároveň se bude v případě smluvního vztahu s novým dodavatelem jednat o smlouvu na dobu neurčitou s krátkou výpovědní lhůtou. Poučili jsme se z předchozí smlouvy, která nebyla našimi předchůdci uzavřena právě šťastně.“ Město a jeho organizace mají v úmyslu dále zvyšovat objemy nákupů realizovaných přes SSN.  V současné době se zvažuje rozšíření SSN o opakované nákupy přístrojů, strojů a zařízení, u kterých je v případě použití e-aukce potenciál značných úspor (auta, zvedací plošiny, polohovací lůžka apod.) Rovněž se zaměří na větší míru soutěžení různých druhů služeb.