Domů Dění v regionech Ostrava podep...

Ostrava podepsala společné memorandum s ostravskými univerzitami

0

Memorandum o spolupráci mezi městem Ostravou, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzi­tou, o jehož podpisu rozhodlo 19. října ostravské zastupitelstvo, bylo podepsáno v radnici města 9. listopadu, primátorem Ostravy Tomášem Macurou, rektorem VŠB-TUO Ivo Vondrákem a rektorem OU Janem Latou.

„V letošním roce pracujeme na přípravě nového strategického plánu města, klíčovém dokumentu, který ovlivní směrování Ostravy na další desetiletí. Do celého procesu jsou vedle řady dalších subjektů přirozeně zapojeny také univerzity. Jedním z klíčových dlouhodobých cílů Ostravy, na kterém panuje všeobecná shoda, je podpora vzdělanosti, jako podmínky urychlení rozvoje města i celého regionu. Realizaci tohoto cíle si neumíme představit bez strategického partnerství s univerzitami. Spolupráce mezi městem a oběma veřejnými univerzitami již sice dlouhá léta a dobře funguje, ale uzavřením Memoranda o spolupráci ji chceme potvrdit a pozdvihnout na novou vyšší úroveň,“ přiblížil význam dohody primátor Ostravy Tomáš Macura.

Rozvíjet, budovat a spolupracovat

Pro spolupráci smluvní partneři vymezili zejména tyto oblasti: rozvoj a podpora mezinárodní spolupráce, budování pozitivního image města a regionu, společné kulturní, sportovní a společenské aktivity, spolupráci při realizaci strategických rozvojových projektů města a univerzit, odborné poradenství, zvýšení povědomí o možnostech studia v Ostravě, podporu vynikajících studentů formou stipendia města Ostravy a podporu projektů v rámci vyhlašovaných dotačních titulů města Ostravy.

„Rozvoj spolupráce s městem samozřejmě vítám. Provedená sociologická šetření ukazují, že přestože Ostrava prošla obrovskou změnou, vnímají ji občané České republiky stále často stereotypně a problematicky. Společně s městem proto chceme Ostravu ukazovat jako kvalitní místo jak pro studium, tak pro život. Prozatím jsme se připojili k projektu Řemeslného inkubátoru, který podporuje nejen technickou tvořivost napříč generacemi. Také věřím, že se nám ve spolupráci s městem podaří uvést v život další užitečné projekty,“ řekl rektor VSB-TUO Ivo Vondrák.

Spojení univerzity s regionem

Dalším účastníkem memoranda je Ostravská univerzita. Spolupráce mezi městem a OU již v minulosti přinesla konkrétní výsledek v podobě vzniku Lékařské fakulty, kterou v letošním roce opustili první absolventi. „Ostravská univerzita je již od svého vzniku před 25 lety bytostně propojena s Ostravou a místním regionem. A jsme velmi rádi, že podpisem memoranda dostane toto propojení podobu systematické spolupráce. Tuto spolupráci zahájíme projektem strategickým pro univerzitu i město – přípravou nové budovy Fakulty umění a Centra zdravého pohybu na Černé louce, jako součástí budování univerzitního City Campusu – Univerzity ve městě,“ řekl rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Memorandum, které bylo uzavřeno na dobu neurčitou, bude základem pro realizaci konkrétních projektů. Obdobná memoranda uzavřela v mi­nulosti například Praha nebo Opava.