Domů Dění v regionech Ostrava ̵...

Ostrava – Poruba se dočká zvýšené kapacity sítí

Energetici na severní Moravě pokračují ve snaze posílit své sítě. I navzdory únorové nepřízni počasí pokračuje stavba nové transformovny 110/22 kV v Ostravě – Porubě podle plánu. Spolu s návaznou obnovou a modernizací sítí jde o jednu z nejvýznamnějších letošních investic na Ostravsku.

Stavba umožní pokrýt rostoucí požadavky na odběry energie plynoucí z rozvoje průmyslových a obchodních zón v dané lokalitě a zvýšit kvalitu dodávky stávajícím zákazníkům. Nový uzel distribuční sítě bude uveden do provozu již v závěru tohoto roku.

Stavba „roste“ na ulici 17.listopadu u výpadovky směrem na Klimkovice, v těsné blízkosti průmyslové zóny ProLogis Park a Průmyslového parku Poruba. „Přestože v únoru, vzhledem k velkým mrazům, musely být práce na několik dnů přerušeny, termín dokončení není ohrožen, jelikož mírný skluz dodavatel zanedlouho dožene prací o víkendech,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro střední a severní Moravu Alice Lutišanová.

Investice by měla zvýšit kapacity distribuční soustavy v lokalitě, tzn. pokrýt nové požadavky na připojení a současně umožnit rozvoj stávajících objektů v Ostravě-Porubě. „Součástí stavby bude také prostorová rezerva pro další možné rozšíření areálu nové transformovny v případě další potřeby navýšení odběrů energie v lokalitě,“ dodala Lutišanová.

Ze stávajících odběratelů, kterým nová transformovna a související investice do sítí umožní navýšit odběry, se jedná např. o Fakultní nemocnici Ostrava, Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava a lokalitu průmyslové zóny u rozvodny. K novým připojením dojde např. v souvislosti s realizací stavby Superpočítačového centra v blízkosti VŠB-TU Ostrava, rozšířením Vědeckotechnologického parku v Pustkovci, obchodní zóny podél ulice Opavská, či průmyslové zóny nad Porubkou.

Stavba začala v září loňského roku. K dnešnímu dni byly provedeny zemní práce pro stanoviště transformátorů, betonáž základů pro hlavní a pomocné ocelové konstrukce rozvodny 110 kV. Z budovy společných provozů je již vybudován základový díl s hydroizolacemi a probíhá příprava výstavby nadzemního podlaží. Následovat bude výstavba rozvoden velmi vysokého a vysokého napětí, krytých stání dvou transformátorů 110/22 kV o výkonu 50 megavoltampérů a dalších souvisejících technologií.

„Současně s výstavbou transformovny probíhá rozsáhlý modernizační projekt distribučních sítí v dané lokalitě. Jeho stěžejní částí bude pro hladinu vysokého napětí přechod na vyšší napětí 22 kV (ze stávajících 10 kV ). Půjde o kompletní obnovu kabelové sítě vysokého napětí, rekonstrukci technologických zařízení distribučních transformačních stanic, včetně stavebních úprav a obnovy značné části sítě nízkého napětí. Přechod na vyšší napěťovou hladinu zajistí dlouhodobě vyšší spolehlivost a kvalitu dodávek v této lokalitě,“ dodala Lutišanová.

Žádné komentáře

Napište komentář