Domů Dění v regionech Ostrava připr...

Ostrava připravuje na roky 2017 – 2023 výrazné proměny

0

Akční plán, který navazuje na Strategický plán rozvoje Ostravy na léta 2017-2023, schválili ve středu 1. března na svém zasedání ostravští zastupitelé. Dokument obsahuje celkem 68 strategických projektů za 27,6 miliardy korun. Celková hodnota plánovaných projektů, jejichž investorem je město Ostrava, jsou vyčísleny na přibližně 13,5 miliardy korun.

Schválený akční plán má tři priority (I-III) a na ně sedm navazujících strategických cílů. Ke každé prioritě jsou přiřazeny desítky projektů, k těm nejvýraznějším patří:

 I. METROPOLE REGIONU:

 1. Propojit město uvnitř i se světem
 • Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží
 • Výstavba nové koncertní haly
 1. Oživit historické centrum města
 • Rekonstrukce historické budovy městských jatek
 • Revitalizace náměstí Msgr. Šrámka

II. BOHATSTVÍ V LIDECH:

3. Být centrem prvotřídního vzdělávání

 • Nová budova Fakulty umění a sportovní areál Ostravské univerzity
 • Výstavba Moravskoslezské vědecké knihovny (s MSK).
 1. Zlepšit prostředí pro podnikání
 • Fajna dílna (řemeslný inkubátor v Dolní oblasti Vítkovice)
 • Rozvoj Vědecko-technologického parku Ostrava
 1. Podporovat komunitní život a zapojení občanů do řízení města
 • Grantové schéma na revitalizaci veřejného prostoru
 • Malá Kodaň – propojení Masarykova náměstí s nábřežím Ostravice pro komunitní aktivity.

 III. ZDRAVÉ MĚSTO:

 1. Kultivovat město pro život všech generací
 • Revitalizace Náměstí republiky
 • Bikesharing (veřejné sdílení kol).
 1. Přiblížit město přírodě
 • Revitalizace Lesoparku Benátky a Pustkoveckého údolí
 • Příprava a realizace Adaptační strategie města na klimatickou změnu.

Akční plán obsahuje prozatím 130 projektů, 68 z nich je zařazeno do kategorie tzv. strategických projektů a dalších 62 mezi inspirativní projekty. Zatímco u strategických projektů už byla zahájena jejich příprava případně i realizace, ty inspirativní budou teprve hodnoceny z pohledu proveditelnosti a bude jim přiřazen jejich případný nositel. Od široké veřejnosti bylo do této kategorie zařazeno 12 námětů, dalších 14 pochází od městských obvodů nebo veřejných institucí. Zbývajících 36 pochází od odborníků z pracovních skupin. Jedná se např. o projekt Národního bezpečnostního centra Ostrava, místo veřejného prostoru ve Vysokoškolském kampusu VŠB-TU Ostrava nebo chytrou čtvrť u Vozovny Poruba.

V loňském roce začala veřejnost posílat své náměty prostřednictvím webového formuláře na www.fajnova.cz/fajnovy-projekt. Dosud jich touto cestou přišlo 127 a společně s dalšími návrhy od veřejných institucí a odborné veřejnosti jich je v současné chvíli zhruba 200. Do akčního plánu byly zařazeny ty, které nejvíce naplňují strategický plán a mají přínos pro Ostravu.

Akční plán zůstává až do roku 2023 živým dokumentem. Své náměty stále prostřednictvím formuláře může zasílat veřejnost, projekty může iniciovat magistrát, obvody anebo městské společnosti. Průběžně je budeme vyhodnocovat, a to z pohledu naplnění strategických cílů, přínosu pro město i možnosti financování a realizovatelnosti. Ty, které nejlépe splní nastavené parametry, schválí orgány města a jednou ročně budou doplněny do aktualizací akčního plánu,“ řekl k tématu primátor Ostravy Tomáš Macura.

Strategický plán rozvoje města na léta 2017-2023 s výhledem do roku 2030 vznikal pod značkou fajnOVA v průběhu roku 2016. Do tvorby plánu, který v lednu 2017 schválili ostravští zastupitelé, se zapojilo přes 250 odborníků a osobností a přes 20 tisíc obyvatel města a jeho návštěvníků, což je unikátní v Česku a málo vídané i jinde ve světě. Bližší informace o procesu vzniku a dílčích výstupech jsou zveřejněny na stránkách www.fajnova.cz.

I po schválení strategie zůstává v provozu komunikační platforma fajnOVA, která bude i dále využívána pro komunikaci s občany a dále bude sloužit jako portál pro zveřejňování informací o strategickém plánu, jednotlivých projektech, navrhovaných koncepcích i významných akcích. Jedná se o webové stránky, facebookový profil, účet na Twitteru a Instagramu.

V současné době strategický plán prochází ještě procesem hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. SEA), v rámci kterého se uskuteční veřejné projednání, a to v úterý 28. března od 15 hodin v budově radnice města. Veřejnosti se tak nabízí další možnost vyjádřit se ke schválenému SPRM.