Domů Dění v regionech Ostrava vyhrá...

Ostrava vyhrála soutěž o nejlepší internetovou prezentaci o ŽP

0

Ostrava získala první místo za nejlepší internetovou prezentaci města o životním prostředí. Vyhrála soutěž Zelená informacím, jejíž nultý ročník se uskutečnil v roce 2010.

Ostravská internetová stránka získala lepší bodové hodnocení než pražská a přerovská, tyto radnice se svými informacemi skončily na druhém a třetím místě.

Těší mě, že porotu zaujal náš přístup k prezentaci jednotlivých témat životního prostředí a vysoce ocenila rozsah, kvalitu a strukturu informací, jejich dostupnost i pravidelnou aktualizaci. Vysokou kvalitu naší prezentace chceme samozřejmě udržet a do budoucna jí ještě vylepšit,“  řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Smyslem soutěže je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst. Motivovat je k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o ŽP s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

Všechna města nad pět tisíc obyvatel

V soutěži jsou posuzovány stránky všech měst a obcí s počtem obyvatel nad 5000. Porota hodnotí přehlednost celkové prezentace města, rychlou a snadnou dostupnost informací o životním prostředí, rozsah a kvalitu obsahu informací o životním prostředí, úpravu stránek, estetický dojem, pravidelnou aktualizaci, dlouhodobé udržování obsahu, využívání sociálních sítí a interakci, a míru zlepšení oproti poslednímu ročníku.

Porota hodnotila jednotlivé stránky měst od poloviny října do konce listopadu. Slavnostní vyhlášení se konalo ve čtvrtek 19. 1. v Praze v Informačním centru OSN.