Domů Dění v regionech Ostrava získa...

Ostrava získala dotaci na nákup ekologických vozidel

0

V pátek 10. března převzal primátor Ostravy Tomáš Macura z rukou ministra životního prostředí Richarda Brabce rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu na podporu alternativní dopravy. Potvrzena tím byla úspěšnost ostravské žádosti o příspěvek na nákup 24 ekologických automobilů, spolufinancovaných z dotace Národního programu životního prostředí. V současné době připravuje ostravský magistrát veřejnou zakázku na jejich dodání.

Z celkového počtu 24 nových vozidel bude 18 aut s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a 6 elektromobilů. 17 automobilů na CNG je určeno pro městskou policii, jeden pro magistrát. Elektromobily budou používat magistrát a městské obvody Radvanice a Bartovice a Hrabová. Částka na nákup těchto vozidel je vyčíslena na 14,6 milionů korun, dotace potom na 2 220 tisíc korun.

Současný stav kvality ovzduší nás vede ke zrychlené ekologizaci městského vozového parku. O tom, že jsme aktivnější, než jiná města, svědčí fakt, že náš požadavek na dotaci pro nákup 24 ekologických vozidel je zatím suverénně nejvyšší. Uvažujeme navíc o příspěvku pro městské obvody a naše organizace, aby po Ostravě brzy jezdila další ekologická vozidla, řekl k tématu ostravský primátor Tomáš Macura.

Městská nízko-emisní flotila se díky schválené dotaci zvýší ze současných 12 aut na celkem 36 vozidel

Provoz stávajících 12 nízko-emisních automobilů sníží množství emisí oxidů dusíku, oxidů síry a aromatických uhlovodíků o min. 100 kg ročně u každé položky. Po zavedení dalších 24 aut do provozu se sníží množství emisí oxidů dusíku a aromatických uhlovodíků o 230 kg u každé položky a oxidy síry poklesnou minimálně o dalších 310 kg ročně,“ dodává náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Modernizací prochází také vozový park Dopravního podniku Ostrava (DPO). Do roku 2020 plánuje vyloučení naftových autobusů, které nejvíce zatěžují životní prostředí zplodinami, úplně z provozu. Nahradí je elektrobusy, autobusy na CNG a parciální trolejbusy, které mají baterii, takže mohou jezdit i mimo komunikace s trolejemi. Do modernizace vozového parku DPO plánuje investovat do roku 2020 více než miliardu korun.

„Právě aktivita obcí a měst je klíčová pro snížení znečištění z dopravy. My jim nabízíme nejen legislativní nástroje, ale i pomoc ve formě dotací. V pilotní výzvě našeho programu zatím evidujeme žádosti o dotace na alternativní vozy v celém MSK za téměř 5 milionů korun, ale do konce programu zbývá pár týdnů. S tím, jak se bude rozvíjet infrastruktura, (mimochodem, vláda nedávno schválila financování vybudování 1200 dobíjecích stanic po celé republice v časovém horizontu 2 až 3 let), bude přibývat i zájem o další vozy. A my počítáme, že další výzvu pro obce a kraje vypíšeme ještě koncem tohoto roku. Připravujeme se i na možnost vypsat program na nákup elektromobilů také pro občany,“ říká ministr Brabec.

V případě vyhlášení další výzvy z Národního programu životního prostředí se do něj Ostrava znovu přihlásí, protože rozhodnutím rady nebude pořizovat pro potřebu města, obvodů i svých organizací již žádná další vozidla na dieselový pohon.