Domů Dění v regionech Ostravská zoo...

Ostravská zoo potřebuje více elektřiny

0

V zoologické zahradě přibývají nové prohlídkové pavilony, s jejich počtem narůstá také potřeba většího množství elektrické energie. Stávající síť s jedinou centrální trafostanicí a následnými kabelovými rozvody pro jednotlivé objekty a pavilony už není dostačující, je značně zastaralá a často poruchová. Rekonstrukci stávající sítě v zoo bude provádět za 89,5 mil. Kč s DPH ostravská společnost VAE, která vyhrála veřejnou zakázku.

Výši ceny ovlivňuje jednak členitý terén v areálu zoo ale také velké vzdálenosti, které musíme propojit. Naplánovanými pracemi směřujeme k vyšší provozní spolehlivosti a rychlému odstranění poruch a také k ekonomičtějšímu a bezpečnějšímu provozu,“ řekl náměstek primátora pro investice Břetislav Riger.

Modernizace

Současná centrální trafostanice a následné zemní kabelové rozvody budou nahrazeny vstupní trafostanicí včetně kabelové přípojky a dvěma podružnými kioskovými trafostanicemi se zemními kabelovými propojeními, které budou elektřinou zásobovat všechny stavby v areálu. Rekonstrukci čekají také elektrické rozvody, budou nainstalovány nové rozvaděčové skříně a stavebními úpravami projdou také jednotlivé objekty a pavilony.

Práce budou trvat 101 týdnů od předání staveniště, které je naplánováno na druhý březnový týden.

Velmi dlouho jsme připravovali harmonogram prací rekonstrukce, která bude trvat téměř dva roky. Řídit jsme se museli nejen státními svátky hned tří zemí ČR, Slovenska a Polska, ale také životním cyklem jednotlivých zvířat, stali jsme se odborníky na říji jelenů apod.,“ dodal náměstek B. Riger.

Rekonstrukce elektroenergetických rozvodů navazuje na již provedenou rekonstrukci plynárenských zařízení, plynovodů a plynových kotelen v jednotlivých pavilonech.