Domů Dění v regionech Palivo z lagu...

Palivo z lagun by mohlo díky kraji zmizet z Vratimova do konce roku 2018

laguny Ostramo

Státní fond životního prostředí (SFŽP) schválil projektový námět Moravskoslezského kraje na odstranění materiálu ze sanace lagun ve Vratimově. Kraj nyní chystá projekt, který do dvou měsíců předloží do aktuální výzvy SFŽP s žádosti o poskytnutí podpory. Státní dotace na samotné odstranění kalů může činit až 80 procent.

 „Kraj se chopil iniciativy, aby odstranění dlouholeté ekologické zátěže ve Vratimově maximálně urychlil. Díky realizaci projektu, který zjednodušeně spočívá v odvozu a spálení materiálu, by mohly kaly z Vratimova zmizet do konce roku 2018,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Déle než sedm let

Palivo z lagun Ostramo bylo do areálu bývalých vratimovských papíren navezeno v letech 2010 až 2011. Při zpracování posudku, který je součástí projektového námětu kraje, se ukázalo, že laguny byly přimíchány také do náspu v areálu. Proti původně předpokládaným šesti tisícům tun odpadu je jeho skutečné množství vyšší o zhruba tisíc tun.

„Jsme rádi, že Státní fond životního prostředí akceptoval náš projektový námět na odstranění materiálu a vyzval nás k předložení žádosti do aktuálně vyhlášené výzvy. Znamená to, že náklady projektu, který už máme rozpracovaný, budou z 80 procent hrazeny z dotace, zbytek by uhradil kraj ze svého rozpočtu. Předběžné náklady jsou vyčísleny zhruba na 40 milionů korun,“ říká Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí s tím, že se kraj aktuálně obrátil s žádostí o spolufinancování podílu na město Ostravu.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *