Domů Dění v regionech Pardubice pře...

Pardubice představí vizi pro pravý břeh Labe

0

Pardubice již mají rozpracovaný koncept územní studie pro pravý břeh Labe, řešící budoucnost území mezi řekou Labe a sídlištěm Polabiny od mostu kapitána Bartoše po Kunětickou ulici. Atelier momentura, který studii pro město zpracovává, představí 14. března rozpracovaný koncept veřejnosti. Závěry z tohoto veřejného setkání budou použity při dokončení návrhu. Studie má skloubit všechny hodnoty, limity a záměry v území. Řešit má především vegetační prvky, cestní síť, přístupy k vodě, občanskou vybavenost, mobiliář a informační systém. 

„Tato lokalita byla v rozvoji města dlouho opomíjena. Jsme přesvědčeni, že zelené plochy na pravém břehu Labe musí být řešeny koncepčně s vědomím celku tak, aby byla dokonale využita jejich významná městotvorná funkce. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Územní studii pro pravý břeh Labe připravují společně město Pardubice a Městský obvod Pardubice II.  Zadání studie vzniklo mimo jiné i na základě několika setkání s veřejností v minulých letech a z nich vzešlých poznatků o tom, co by lidé v blízkosti svých domovů uvítali. Prvním krokem k přeměně tohoto území by mělo být vybudování venkovního relaxačního centra v Lonkově ulici.

Přírodní relaxační centrum

Na ploše dvou hektarů má vzniknout přírodní relaxační centrum pro všechny věkové kategorie. „Cílem projektu Relaxační centrum Lonkovka je vybudování bezpečného a příjemného prostoru, který bude sloužit k aktivnímu odpočinku i relaxaci všem generacím obyvatel města. Tam kde je dnes v podstatě pustá, pouze dvakrát ročně sekaná louka, má šanci vzniknout místo s rozličnými herními prvky a multifunkčním hřištěm pro relaxační aktivity všech generací a s malým zázemím a kavárnou,“ řekl starosta MO II Radek Hejný.

Územní studie ale bude řešit rozvoj zeleného pásu na pravém břehu Labe od zdymadla, až k mostu kpt. Bartoše, tedy poměrně málo využívané zeleně téměř v centru města. Tyto plochy by měly být postupně kultivovány a měly by sloužit k relaxaci a odpočinku obyvatel.

Ohromný potenciál

Jejich návštěvnický potenciál je ohromný, jen v přilehlém sídlišti Polabiny, které je největším sídlištěm v Pardubicích, žije na 20.000 obyvatel. „Předmětem studie, která bude podkladem pro rozhodování v území, není v žádném případě návrh jakékoliv zástavby na těchto plochách.  Měla by přinést tipy na další aktivity tak, aby bylo možno, ve spolupráci s městským obvodem Pardubice II, připravit koncepci toho, jak by se toto rekreační území mělo rozvíjet a jak by mělo jednou vypadat.  Ze studie musí být zřejmé, že se zde neplánuje bytová ani jiná výstavba, která by byla v rozporu s územním plánem. Ten toto území charakterizuje jako zelenou plochu,“ zdůraznil primátor Charvát.

Veřejné setkání, na kterém bude představen rozpracovaný koncept Územní studie pravý břeh Labe – Polabiny, se uskuteční 14. března od 16:00 do 18:00 v sále objektu Archa v Polabinách.