Domů Dění v regionech Pardubická me...

Pardubická metropole si bude celý rok připomínat založení Československa i další „osmičková“ výročí

0

Sláva v ulicích, výstavy, přednášky i koncerty – rok 2018 se ponese v oslavném duchu! V celé republice si budeme připomínat 100. výročí vzniku Československé republiky, ale také 50 let od srpnových událostí roku 1968. Na oslavách se bude podílet stát, města i stovky organizací a Pardubice rozhodně nezůstanou pozadu.

„Jsme na začátku roku, jehož letopočet končí osmičkou. Takzvané osmičkové roky byly pro náš stát i náš národ velmi osudové. Ať už se týká roku 1918, který je v naší historii významným pozitivním milníkem, tak let 1938, 1948 nebo 1968, které jsou pro naši zemi historickým mementem. Ve všech těchto případech hrála významnou a nenahraditelnou roli naše národní pospolitost, cit pro správně hrdé vlastenectví, odhodlání chránit základní lidské a občanské hodnoty,“ uvedl primátor města Pardubic Martin Charvát. „Naším úkolem je zas a znovu si tyto hodnoty uvědomovat a předat je dál našim dětem. Město proto letos významně podpoří celou řadu akcí týkajících se významných osmičkových výročí a jsem přesvědčen, že budou důstojnou připomínkou pro všechny generace,“ dodal primátor Charvát.

„Je důležité a dobré připomínat důležité události historie zas a znovu, ať už jako poděkování a projev úcty předchozím generacím, nebo jako připomínku milníku, z něhož se třeba si vzít ponaučení do budoucna. Právě to je v dnešní době, kdy sílí hlasy extremistů, důležitější než kdy jindy,“ uvedl náměstek pro kulturu Jakub Rychtecký. „Na pokrytí rozpočtu akcí ve vztahu k „osmičkovým“ výročím vyčlenilo město v rozpočtu částku 1 400 000 korun, podzimní část městských slavností se ponese v duchu první republiky, připomeneme si též vyústění událostí Pražského jara v roce 1968 – počítáme s undergroundovým festivalem, kde se podařilo propojit tři pardubické hudební kluby,“ řekl náměstek Jakub Rychtecký.

Akce směřující k připomenutí těchto významných osmičkových výročí budou konány v průběhu celého roku, město jako koordinátor oslav pro přehlednost zpracovalo plánované akce kulturních a vzdělávacích institucí pro občany a návštěvníky města do jednoho propagačního materiálu, který bude distribuován v infocentrech, u jednotlivých pořadatelů i v rámci veletrhů cestovního ruchu.

„Stoleté výročí připomene už březnový zahajovací koncert Pardubického hudebního jara, kdy v aréně představí Česká filharmonie cyklus šesti symfonických básní českého skladatele Bedřicha Smetany Má vlast, inspirovaný českou historií, legendami a krajinou. V režii města pak proběhnou oslavy zejména v rámci podzimní části Městských slavností (11. – 14. 10. 2018) s leitmotivem „Pardubice v 1. republice“, vyvrcholení oslav proběhne jako v ostatních městech 28. října, tedy v samotný Den české státnosti,“ upřesnil vedoucí oddělení kultury Martin Karas.