Domů Dění v regionech Pardubické př...

Pardubické přednádraží prošlo švýcarskou kontrolou

0

Práce na pardubickém přednádraží pomalu finišují.  Přesvědčit se o tom přijeli nejen zástupci Švýcarska, které projekt podpoří dotací ve výši až 85 procent způsobilých nákladů. Švýcarskou návštěvu doplněnou o zástupce ministerstva životního prostředí a ministerstva financí čekala jak prezentace popisující projekt Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích, tak procházka po nové dlažbě před vstupní halou a možnost prohlédnout si vývoj stavby zblízka.

„Seznámili jsme je se stavem přednádraží před zahájením rekonstrukce, návrhem stavby a zároveň vizualizacemi konečného stavu celého projektu. Oceňuji, s jakou důvěrou s námi švýcarská strana do tohoto projektu šla. Jeho realizace vyjde na zhruba 176 milionů korun včetně DPH, přičemž až 108 milionů korun pokryjí právě švýcarské dotace,“ konstatoval náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek.

Švýcarské donátory včetně státní tajemnice Federálního ministerstva hospodářství, vzdělávání a výzkumu Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch a velvyslance Švýcarska v ČR Markus-Alexandra Antoniettiho zajímal zejména vliv letošní zimy na průběh stavby a zda je vzhledem k těmto dlouhodobým mrazům 14. červen jako termín dokončení stavby reálný. „Letošní mrazy výstavbu sice poněkud zpozdily, zhruba 45 dní mrzlo, 10 dní pak půda rozmrzala. Měli jsme však dostatečnou rezervu na dokončení stavby. V současné době se zde pohybuje 75 až 110 lidí denně, pracuje se kontinuálně 7 dní v týdnu. Zpoždění je tedy z velké části zažehnáno. Odhadujeme, že projekt bude hotov 14. června letošního roku, kdy dojde k převzetí stavby, zahájení zkušebního provozu a následně bude stavba zkolaudována,“ seznámila přítomné s vývojem stavebních prací náměstkyně primátora zodpovědná pro územní plánování a investice Helena Dvořáčková.

Co zbývá dodělat

Zúčastnění měli možnosti zjistit, z kolika procent jsou terminál, dlažba a další prvky hotové a co naopak ještě zbývá dodělat. „Věřím, že se nám touto prezentací i následnou prohlídkou stavby podařilo Švýcary přesvědčit o správnosti jejich rozhodnutí tento projekt podpořit. Skláním poklonu před firmou Strabag, která dokázala dohnat zpoždění způsobené zimou a pokud už nenastane žádná výjimečná situace, jistě se nám podaří červnový termín splnit a dodržet tak podmínky pro získání švýcarské dotace,“ podotkl primátor Pardubic Martin Charvát.

O zdárném konci projektu nepochybuje ani švýcarská strana. „Hodně jsem o projektu přednádraží četla. Jsem ráda, že jsem jej mohla konečně spatřit na vlastní oči. Považuji jej za opravdu důležitý, jelikož se nejedná o krátkodobou záležitost, ale o stavbu, kterou budou využívat budoucí generace. Pro návštěvu jsme se rozhodli také vzhledem k zpoždění prací, způsobenému dlouhou a mrazivou zimou, abychom zjistili, v jaké fázi se stavba nachází. Na základě prohlídky přednádraží však věřím, že se společně dočkáme jeho úspěšného dokončení,“ dodala švýcarská státní tajemnice Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.