Domů Aktuálně Pět miliard p...

Pět miliard proti povodním: Ochranu dostane Olomouc i Ostrava

Více než 5,5 miliardy korun plánuje do roku 2013 vláda vynaložit na prevenci před povodněmi. Letos má být dokončeno 16 protipovodňových staveb na významných vodních tocích za 1,5 miliardy korun a zhruba 40 opatření na drobných tocích za 300 milionů korun.

Povodí Moravy čekají letos tři projekty nad sto milionů korun. Nejdražší bude druhá etapa protipovodňové ochrany Olomouce, která si vyžádá asi 300 milionů korun.

„Budeme rozšiřovat a ohrazovat koryto řeky Moravy v délce asi 1,4 kilometru. Navazujeme tak na první etapu, kdy jsme v roce 2007 vybudovali půlkilometrový obtokový kanál a zvýšili tak kapacitu řeky Moravy na stoletou vodu,“ vysvětlila tisková mluvčí Povodí Moravy Veronika Hrdá.

Druhou významnou investicí Povodí Moravy bude oprava hráze na vodní nádrži Plumlov za asi 150 milionů korun. Ta bude první hrází v Česku, která se dočká tak zásadních oprav. Kromě rekonstrukce návodního líce, který je běžně skrytý pod vodou, se oprav dočkají také silnice, most, zídky či osvětlení.

Práce na rekonstrukci potrvají minimálně do jara příštího roku. Termín ale určí až výsledek výběrového řízení. Jisté však je, že oprava hráze oddálí termín napuštění plumlovské nádrže, jejíž dno nyní čistí těžká technika. Povodí chce začít napouštět vodu do nádrže koncem roku 2012.

„Již od začátku jsme chtěli spojit vypuštění nádrže s opravou hráze. Po celý rok 2010 a následně 2011 jsme jednali s ministerstvem zemědělství o možnosti získání peněz. V březnu tato jednání dopadla úspěšně, a my tak můžeme spojit vypuštění přehrady s opravami,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Zhruba 116 milionů korun dosáhnou náklady na ohrázování Moravičan a stavbu protipovodňových opatření kolem Loštic na Šumpersku. V Lošticích stavbaři zrekonstruují dosavadní jez a rozšíří koryto Třebůvky, kolem Moravičan pak vybudují více než 1,5kilometrovou zemní hráz.

Příští rok by měla být dokončena také protipovodňová ochrana Třebíče za 159 milionů korun. „Navýšené nábřežní zdi, upravené koryto a jeho opevnění bude chránit především centrum města s památkovou zónou. Třebíč tak bude ochráněna před stoletou vodou,“ uvedla Hrdá.

Povodí Moravy zároveň chystá dvě velká výběrová řízení – na protipovodňovou ochranu Slavkova u Brna za asi 80 milionů korun a Velkého Meziříčí za x korun.

Kromě toho ministerstvo zemědělství plánuje v průběhu letošního roku vypracovat studii, která urychlí protipovodňová opatření kolem řeky Bečvy. Jejich součástí bude suchý poldr u Teplic nad Bečvou na Přerovsku, jenž se tak zařadí mezi největší v Česku. V případě ohrožení by dokázal zadržet až 35,4 milionu metrů krychlových vody. Stavba by měla být hotová do desíti let a stát bude dvě a půl miliardy korun.

„Studie, kterou zpracuje Povodí Moravy spolu s ministerstvem životního prostředí a dopravy, dotčenými samosprávami a nevládními organizacemi, má posoudit protipovodňový efekt navrhovaných opatření,“ vysvětlil ministr zemědělství Ivan Fuksa. Opatření mají území chránit před padesátiletou vodou, v případě výstavby poldru Teplice se ochrana zvýší na stoletou vodu.

V rámci programu „Podpora prevence před povodněmi“ se v současnosti na severu Moravy staví 12 protipovodňových opatření. Termíny jejich dokončení jsou mezi lety 2011 až 2013 a celkové náklady téměř půl miliardy korun.

Mezi nejvýznamnější protipovodňové stavby, které stavbaři dokončí letos na severní Moravě, patří úprava říčky Porubky v Ostravě – Svinově v délce přes šest kilometrů. Koryto toku nemá dostatečnou kapacitu, v rámci úpravy se tak prohrábne koryto a částečně změní tok.

Letos by měla být dokončena také úprava Ondřejnice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí za asi 110 milionů korun, která rozšířením a prohloubením koryta vytvoří protipovodňová opatření proti 20leté vodě.

Součástí protipovodňové ochrany v povodí Odry je také zvýšení bezpečnosti vodních děl. Přehrada Těrlicko na Stonávce prochází rekonstrukcí za 125 milionů korun, vodní dílo Šance na Ostravici bude mít po obnově za 530 milionů korun větší kapacitu.

„Mezi připravovanými stavbami je kromě toho také velký projekt „Opatření na horní Opavě“, což je soubor řady staveb včetně nádrže Nové Heřminovy, které by se měly realizovat v letech 2015 až 2020,“ dodal obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Nejvýznamnější stavební protipovodňové akce v roce 2010

  • Úprava koryta Svitavy v Blansku (50 mil. Kč),
  • Ochranná hráz na Odře v Ostravě – Hrušov (70,5 mil. Kč),
  • Ochranná hráz na Odře v Ostravě – Antošovice (33,6 mil. Kč),
  • Ochranná hráz v Opavě (46,3 mil. Kč).
  • Vodní dílo Bystřička – rekonstrukce bezpečnostního přelivu (76,7 mil. Kč)

Žádné komentáře

Napište komentář