Domů Dění v regionech Plán na výsta...

Plán na výstavbu spalovny odpadu v Moravskoslezském kraj pořád žije

0

V Moravskoslezském kraji by mohla vyrůst nová spalovna, přesněji řečeno Krajské integrované centrum pro energetické využívání komunálních odpadů (KIC), a to i přesto, že Evropská unie doposud odmítala poskytovat na stavbu spaloven v Česku dotace. Projekt, podle kterého mělo zařízení zpracovat až dvě stě tisíc tun odpadků za rok, je ale potřeba přepracovat.

Ministerstvo životního prostředí chce znovu přesvědčit Evropskou komisi o nutnosti výstavby dalších spaloven v Česku. To vrací do hry i spalovnu v Karviné. „Projekt KIC v Karviné by mohl získat podporu z nového Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 při současném zintenzivnění třídění sběru odpadů a jeho recyklace,“ uvedl ředitel odboru odpadů ministerstva životního prostředí Jaromír Manhart. V novém operačním programu bude k dispozici více než dvě a půl miliardy eur. Na odpady by mohlo z této částky putovat téměř půl miliardy eur.

Komise spalovnám v Česku nefandila

Evropská komise ale doposud odmítala výstavbu spaloven v Česku podpořit. Byla totiž přesvědčena o tom, že by se Česká republika měla soustředit spíše na recyklaci a materiálové využívání odpadů. V současnosti se v Česku z více než pěti milionů tun komunálního odpadu materiálově využívá jen asi třicet procent. Necelých dvanáct procent se využívá energeticky a asi padesát čtyři procent končí na skládkách.

„Evropská komise chce, aby minimálně padesát procent komunálního odpadu bylo v roce 2020 materiálově využito. S tím ale počítá také Plán odpadového hospodářství na roky 2015-2024, který nyní ministerstvo připravilo na veřejné připomínkování a který by měl začít platit v lednu příštího roku,“ řekl Mahart.

Cílem je podle něj výrazně snížit skládkování a zvýšit recyklaci, ale zároveň posílit i spalování odpadů. „Chceme proto Evropskou komisi přesvědčit, že energetické využívání materiálově nevyužitých odpadů může vytvořit prostor pro další rozvoj třídění a recyklaci odpadů,“ argumentoval Manhart, proč by mohla spalovna v Karviné dostat ještě šanci.

Obejde se kraj bez spalovny?

Bez zařízení na energetické využití odpadů se Moravskoslezský kraj přitom podle náměstka hejtmana Daniela Havlíka neobejde. Ten ale zároveň tvrdí, že je projekt KIC potřeba přepracovat. „V současném stavu a za současných podmínek je neproveditelný,“ upozornil Havlík.

Původní projekt  KIC chtěl realizovat kraj s dalšími pěti statutárními městy a obcí Horní Suchá za čtyři miliardy korun v areálu bývalého Dolu Barbora v Karviné. Zařízení mělo zpracovávat necelých 200 tisíc tun odpadů ročně. Projekt počítal, že bude ze čtyřiceti procent financován z evropských fondů.

„Projekt je nutné přepracovat po technické i ekonomické stránce. Je třeba posoudit technologii i ekonomiku celého provozu, spočítat, odkud se bude odpad dovážet,“ vysvětlil Daniel Havlík s tím, že projekt bude potřebovat také státní podporu. Cílem kraje je především omezit skládkování, soustředit se na separaci a materiálové využívání odpadů, ale i odpady využívat energeticky. „V kraji je jednadvacet skládek, které zhruba za dvacet let budou naplněny,“ dodal Havlík.

Omezit a zakázat skládkování

Stát by měl proto podle prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a generálního ředitele společnosti FITE Ostrava Pavla Bartoše stanovit jasný termín omezení a zákazu skládkování. „Bude to klíčové, zatím se počítá s léty 2023-2024. Proto je nejvyšší čas skloubit nakládání s odpady s energetikou. Černouhelné zdroje, které v horizontu několika let nemusí mít k dispozici tuzemské černé uhlí, mohou být nahrazeny jinými stabilními zdroji,“ uvedl Bartoš.

Výstavba zařízení na energetické využití odpadů v kraji je proto podle něj nutností. „Realizace projektu by měla zásadně přispět k tomu, aby došlo ke snižování ukládání komunálních odpadů na skládky v kraji a vytvořil se prostor ke zvýšení separace a materiálového využívání. Odpady by také nahradily cenné neobnovitelné suroviny,“ uzavřel Bartoš s tím, že v kraji je potenciál teplo vyrobené z odpadů využívat.

Žádné komentáře

Napište komentář