Domů Dění v regionech Představitelé...

Představitelé Moravskoslezského kraje zvýšili tlak na na dostavbu obchvatů měst a obcí

0

Vedení Moravskoslezského kraje zintenzivňuje jednání za zájmy regionu na Ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které spravuje dálnice a silnice I. třídy. Cílem je zlepšit jejich technický stav, urychlit stavbu obchvatů měst a dostavbu páteřní sítě dálnic a silnic pro motorová vozidla.

V současnosti řeší především spojení Ostravy s Opavou – silnici I/11, dostavbu Prodloužené Rudné, obchvat Opavy, dostavbu napojení silnic I/11 na Slovensko a modernizaci silnice  I/48 na dálnici. Zároveň začala jednání kolem studie proveditelnosti k silnici I/56, která v budoucnu uleví od nadměrné tranzitní dopravy zejména obyvatelům obcí na Kravařsku a Hlučínsku.

„Chronickým problémem Moravskoslezského kraje jsou obchvaty měst, které se sice stavět začaly, ale tempo jejich výstavby je nedostačující. Kraj životně potřebuje obchvat Třince, Frýdku-Místku, Ostravy-Poruby, Opavy a Krnova, po kvalitním silničním napojení volá také Novojičínsko, Karvinsko, Havířovsko a Bruntálsko. Krajská politická reprezentace sice v tomto směru nemá pravomoci rozhodovat, to je věc státu, ale zintenzivnili jsme jednání za zájmy regionu na Ministerstvu dopravy a ŘSD. Také moravskoslezský krajský úřad dělá maximum pro to, aby celý proces, pokud jde o formální stránku a nejrůznější povolení, urychlil,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Severní obchvat Opavy (Pozn: Jihovýchodní v gesci MSK je již dokončen a v provozu), který je jednou z dopravních priorit kraje, je rozdělen na dvě části. Východní by měla být dokončena v roce 2019, po té západní by se první auta mohla projet v roce 2022. „Krajský úřad v těchto dnech vydal poslední povolení východní části obchvatu, týkalo se 100 metrů silnice a 90 metrů kanalizace. Předpokládám, že pokud to klimatické podmínky dovolí, mohl by se téměř dvoukilometrový úsek se sedmi mosty a přeložkami začít stavět ještě letos. Zároveň jsme ve vrcholné fázi přípravy na západní část severního obchvatu města,“ potvrdil náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

Aktualizace trasy silnice I/56

Komplikovanou dopravní situaci na Opavsku by podle náměstka hejtmana Jakuba Unucky mohla vyřešit i aktualizace trasy silnice I/56 v úseku Ostrava-Opava, která povede dopravu mimo obce trpící nadměrnou tranzitní přepravou. Moravskoslezský kraj v současné době připravuje zadání územní studie, která prověří potřebné parametry této komunikace. Studie by v návaznosti na již realizované stavby na souběžné silnici I/11 měla nově navrhnout plynulé propojení sídel, odklonění tranzitní dopravy mimo centra těchto sídel. Nabídne také optimální trasy pro různé rychlosti jízdy a harmonogram výstavby.

„Nová trasa odkloní zejména tranzitní dopravu z obcí. Místním obyvatelům se uleví od dlouhotrvající hlučnosti a prašnosti. Zvýšení rychlosti a plynulý průjezd na nové komunikaci umožní řidičům i zkrácení jízdní doby. Nová trasa bude znamenat také vetší bezpečí,“ dodal náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Šance pro Prodlouženou Rudnou

Míní, že se vyskytla také šance dohodou vyřešit vlekoucí se majetkové spory spojené s takzvanou Prodlouženou Rudnou v Ostravě a příští rok dostavět i tuto pro krajské město klíčovou spojnici. A odklonit tak osobní a kamionovou dopravu z města.

„Teď je obrovská příležitost a chuť s tím něco udělat. Vlastníci věcných břemen mají poměrně jasné požadavky, které nejsou tak finančně náročné v porovnání s tím, kolik stojí zastavení stavby – třeba postavit vyšší protihlukovou stěnu. Vypadá to, že i největší odpůrce stavby je ochotný jednat, takže věřím, že nakonec nedojde na vyvlastnění, které navrhlo ŘSD,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka. Je přesvědčen o tom, že i Ministerstvo životního prostředí nakonec „posvětí“ rozhodnutí moravskoslezského krajského úřadu, podle kterého není nutná velká studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí (takzvaná velká EIA). Posuzovací proces by totiž mohl trvat další roky a celou stavbu nadlouho zdržet.