Domů Dění v regionech  Přeshraniční...

 Přeshraniční spolupráce TRITIA i CENTROPE nese své plody

0

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA, které bylo založeno před třemi lety na základě speciálního nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie pro usnadnění a snížení překážek v územní spolupráci na hranicích mezi zeměmi Evropské unie. Smyslem usnadnění je to, že na základě založení tohoto Seskupení (používá se zkratka ESÚS) vznikla jedna právnická osoba, která může prosazovat za celý region společně rozvojové záměry, řešit společně nadregionální projekty a žádat společně o dotace na tyto projektové záměry.

Přínos spočívá ve společném přístupu k řešení aktuálních problémů

Podle vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR Veroniky Vároši lze říci, že hlavní přínos projektu spočívá ve společném přístupu k řešení problémů, které nejvíce trápí tyto regiony (vypracována byla společná strategie) a i to, že například v rámci programů přeshraniční spolupráci jde o společnou právnickou osobu, a proto automaticky naplňuje „leadpartner princip“.

„V žádném případě však, což si bohužel někteří mysleli, s registrací Seskupení nepřichází automaticky z Evropské komise žádné dotační tituly. O dotace si Seskupení musí žádat v jednotlivých programech,“ říká Veronika Vároši.  S ohledem na skutečnost, že ESÚS TRITIA zahrnuje území Moravskoslezského kraje, dvou polských vojvodství (Slezské a Opolské) a slovenského Žilinského samosprávného kraje, na kterém žije přibližně 8 milionů obyvatel, se počátky fungování potýkalo s určitými problémy. ESÚS byl zaregistrován v polském Ciezsyne se slovenskou ředitelkou. Úkoly a přínosy, jako jsou společné řešení problémů a podávání žádostí o dotace na jejich řešení ESÚS plní.

„Rok 2015 bol pre Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA tretím rokom jeho existencie. Činnosť organizácie sa rozbehla s funkčným zázemím na Zamku v poľskom Cieszyne. Práca zoskupenia v roku 2015 bola zameraná na dopracovanie základného dokumentu Stratégie ESÚS TRITIA, kde sme stanovili priority smerovania a zámery samotných aktivít na nasledujúce obdobie,“ říká ředitelka Marta Sláviková. Zdůrazňuje, že za velký úspěch považuje realizaci celého projektu přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými kraji v ČR, na Slovensku a v Polsku, ve kterých žije více necelých 8 milionů lidí.

Mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová připomíná, že v průběhu loňského roku byla zpracována Strategie systémové spolupráce ESÚS TRITIA pro léta 2016 – 2020, která byla Valným shromážděním 27. dubna. 2016 schválena. „Tato strategie analyzuje jednotlivé aspekty přeshraniční spolupráce, identifikuje témata, vhodná pro společný rozvoj partnerských regionů a formuluje cíle a možné projektové záměry, které povedou k naplnění strategie,“ zdůraznila Špornová. Dodala, že mezi čtyři globální strategické cíle ESÚS TRITIA stále patří „doprava a infrastruktura“, „hospodářská spolupráce“, „cestovní ruch“ a „energetika a životní prostředí“.

Region CENTROPE je jako stvořený pro aktivní dovolenou

Středoevropský euroregion CENTROPE byl založen roku 2003 po dohodě z Kittsee, rakouské obce poblíž slovenského hlavního města a maďarských hranic. Celý region zaujímá přibližně 54 500 km² s více než 7 miliony obyvateli.

„Konkrétním cílem regionu je spolupráce na poli hospodářství, dopravní infrastruktury, vzdělání, znalostní ekonomiky, lidských zdrojů a kultury. Usiluje rovněž o společnou propagaci v oblasti cestovního ruchu,“ říká Monika Koppová z odboru mezinárodních vztahů Magistrátu města Brna. Připomíná, že území regionu, ležícího v někdejší rakousko-uherské monarchii, bylo již před první světovou válkou důležitým kulturním, dopravním a hospodářským regionem v Evropě. Každým rokem přejímá předsednictví jedno z členských měst či jeden z regionů. V roce 2016 se předsednictví ujalo město Brno, mimo dalších aktivit je na letošní rok naplánován mezinárodní pilotní projekt – rozšíření studentské soutěže MUNISS, která dosud probíhala na brněnských univerzitách. Jedná se o navázání spolupráce s univerzitami v Bratislavě a Vídni a posléze i do dalších regionů CENTROPE.

CENTROPE tvoří osm krajů, spolkových zemí a žup České republiky, Rakouska a Slovenska. V kombinaci s nádhernou přírodou a příležitostmi pro sportování a rekreaci je celý region je jako stvořený pro víkendové rodinné výlety nebo aktivní dovolenou. Snahou projektu poskytnout obyvatelům a návštěvníkům regionu CENTROPE co nejvíce informací v mateřském jazyce o možnostech trávení volného času.

Podle tiskové mluvčí Jihomoravského kraje Elišky Holešinské Windové Slovenský dom CENTROPE provozuje web TOURCENTROPE. Rakouští partneři vyvíjejí aktivity v oblasti dopravní infrastruktury. A česká strana rozjíždí mj. již zmíněnou mezinárodní studentskou soutěž MUNISS.

„Cílem mého snažení je zkusit posunout projekt Meziuniverzitní studentské soutěže (MUNISS) realizovaný několik let v Brně za účasti Masarykovy univerzity, VUT a Mendelu z lokální na mezinárodní úroveň,“ říká jeho autor Jan Žák z Ekonomicko-správní fakulty MU v Brně. Dodává, že záměrem je domluvit se s Bratislavou a Vídní, aby se sestavovaly mezinárodně rovnoměrně složené týmy ze studentů místních vysokých škol. Tyto týmy by pak podle Žáka soutěžní formou zpracovávaly témata zadaná magistráty jednotlivých měst. Při řešení zadání by mohly díky svému složení využívat znalosti, konzultace, místní zkušenosti a přístupy ze tří různých měst a zemí.