Domů Dění v regionech Problémová lo...

Problémová lokalita bude mít o jeden dům méně. Začala demolice v Kojetínské ulici

0

V říjnu začalo bourání v přerovské chudinské čtvrti. Do 4. prosince by měl být krajní objekt s číslem popisným 1831 stržen a suť z místa vyvezena.

Nemovitost je součástí obytných domů ve čtvrti, která je označována jako „romské ghetto“. Po nechvalně proslulé Škodově ulici, která byla vloni zbourána, se jedná o další likvidaci objektu, který v Přerově vybydleli sociálně nepřizpůsobivé lidé. „Předmětem této investiční akce je nejen demolice, ale i statické zabezpečení vedlejšího domu s adresou Kojetínská 1830, který nemá svou vlastní štítovou zeď, a je s objektem k demolici těsně spojen,“ řekla Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.  Vlastní  zbourání baráku – a to včetně   nákladů na  likvidaci  dva a půl tisíce tun stavební  suti  – přijde na 3 miliony 100 tisíc korun, statické  zajištění  sousedního domu a  související  stavební práce pak budou stát 3 miliony 900 tisíc korun. Na celou akci dostalo město Přerov dotaci od státu ve výši 5 milionů 444 tisíc korun.

            Dům je vybydlený dlouhodobě, nájemníci v něm nežijí už řadu let. „Celá lokalita je evidována jako sociálně vyloučená část města s výskytem nežádoucích jevů – jako je například kriminalita spočívající v ničení majetku města, krádežích a podobně. V posledních letech jsme tu zajišťovali pouze nezbytnou údržbu a zabezpečili jsme dům tak, aby se do něj nemohli nabourat cizí lidé,“ uvedl Zdeněk Dostál z přerovského magistrátu