Domů Dění v regionech Rada města Br...

Rada města Brna schválila směnu pozemků pro tramvajovou trať do kampusu

Rada města Brna odsouhlasila směnu pozemků, které jsou potřeba pro stavbu tramvajové trati do kampusu. Dohodu o této směně se městu Brnu podařilo uzavřít po několika měsících jednání. Směnu musí následně projednat i Zastupitelstvo města Brna.

„Stavba tramvajové trati z Osové do kampusu je jedním ze strategických projektů města Brna. Nová tramvaj nám pomůže zásadním způsobem posílit spojení do této části města, kam denně cestuje až 40 tisíc lidí. Bohužel nám dosud chyběla část potřebných pozemků, bez kterých nelze získat územní rozhodnutí a následně ani o dotace z evropských fondů. Bez dohody o těchto pozemcích by tak trať nebylo možné postavit,“ uvedl náměstek primátora pro oblast majetku a investic Richard Mrázek.

Od majitele potřebných pozemků, společnosti Real spektrum Západní brána (RSZB), získá město Brno 1441 m2 pozemků. Pozemky, které město do směny vloží, mají výměru 16 761 m2. Společnost RSZB za ně tak městu doplatí bezmála 88 milionů korun.

Pouze směna

„Společnost Real spektrum Západní Brána byla ochotna jednat pouze o směně, jinou cestu majetkoprávního vypořádání odmítla,“upřesnil náměstek Richard Mrázek.

Cenu pozemků ohodnotil Znalecký ústav STAVEXIS s. r. o., stavebně expertizní, znalecká a poradenská kancelář.

Předpokládaný rozpočet stavby tramvajové trati do kampusu je 1,3 miliardy korun (částka zahrnuje i projektovou dokumentaci, technický dozor investora, správce stavby a majetkoprávní vypořádání pozemků). 85 % z této částky pokryje dotace z Operačního programu Doprava.

V současné době je podána žádost o vydání územního rozhodnutí na celou stavbu. Dopravní podnik města Brna již zahájil výběrové řízení na administrátora veřejných zakázek, na správce stavby a zhotovitele stavby. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami příslušného dotačního titulu způsobem takzvaného „žlutého fidicu“. Město zajistí pro stavbu majetkoprávní vypořádání a územní rozhodnutí. Vysoutěžený zhotovitel pak zajistí dokumentaci potřebnou pro stavební povolení i pro realizaci stavby, stejně jako samotnou realizaci stavby. Ta je vzhledem k dotačním podmínkám plánována do konce roku 2020.