Domů Dění v regionech Rekonstrukce:...

Rekonstrukce: Brno vybralo zhotovitele projektové dokumentace

0

Město Brno pokračuje v přípravě na rekonstrukci tří důležitých ulic v centru města: Benešovy, Štefánikovy a Veveří. Radní dnes na svém zasedání schválili výběr firem, které pro tyto ulice zpracují projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a autorského dozoru.

„Po zpracování projektové dokumentace budeme mít připraveny všechny potřebné podklady, aby mohla rekonstrukce těchto ulic v širším centru města proběhnout. Termín realizace bude záviset na finančních možnostech města a zachování potřebné dopravní obslužnosti v souvislosti s dalšími dopravními stavbami ve městě,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast investic Richard Mrázek.

Benešova

Projektová dokumentace se bude připravovat pro ulici Benešova včetně Malinovského náměstí a revitalizace prostorů před Hlavním nádražím. Samotná rekonstrukce bude rozdělena do čtyř etap v závislosti na vyřešení majetkoprávních sporů týkajících se podchodů v přednádražním prostoru a souvisejících jednáních o budoucnosti nádraží: Přednádražní prostor, ul. Benešova – triangl; ulice Benešova – autobusové nádraží; Malinovského náměstí. Rekonstrukce po etapách také umožní rozložit finančně náročný projekt do delšího období. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení dokumentace byla stanovena na 15 milionů korun bez DPH. Hodnotící komise doporučila Radě města Brna vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti METROPROJEKT Praha a.s. + PK OSSENDORF s.r.o. s nabídkovou cenou 13.480.000 Kč bez DPH.

Štefánikova – úsek od ulice Pionýrská po ulici Kartouzská

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení dokumentace byla stanovena na 12 milionů Kč bez DPH. Hodnotící komise doporučila Radě města Brna vybrat jako nejvhodnější nabídku společnosti Projekt 2010, s.r.o. s nabídkovou cenou 10.870.000 Kč bez DPH.

Veveří – úsek od Žerotínova náměstí po Konečného náměstí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovení dokumentace byla stanovena na 15 milionů Kč bez DPH. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy PK OSSENDORF s.r.o. + METROPROJEKT Praha a.s. s nabídkovou cenou 13.370.000 Kč bez DPH.