Domů Dění v regionech Rekonstrukce ...

Rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové se odsouvá

0

Kromě verdiktu ministerstva, který letos v srpnu kvůli podané námitce podjatosti odsunul rekonstrukci Velkého náměstí, a tím městu letos zabránil zahájit práce, je další komplikací nutnost obnovy vodovodních, kanalizačních a plynových potrubí, které jsou pod plochou náměstí ve špatném stavu. Potrubí vyžadují neodkladnou a komplexní obnovu, která měla být původně součástí obří rekonstrukce celého náměstí.

Například správce vodovodních sítí však už kvůli jejich špatnému stavebně technickému stavu už nemůže déle čekat. Do stavebních úprav se tedy musí pustit už zjara příštího roku. Místo jedné velké stavby se tak práce bohužel „rozdrobí“ do několika menších. „Velká rekonstrukce měla všechny plánované zásahy, které s sebou ponesou pro občany omezení, spojit. Bohužel kvůli námitce společnosti HRADECKÁ REALITNÍ, s.r.o., se v důsledku a nikoliv naší vinou celý časový harmonogram rozboural. Náměstí tak bude rozkopané několikrát,“ zní jednotně z vedení města.

Potrubí ve špatném stavu

 „Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové má v plánu rekonstruovat v letech 2017 a 2018 vodovodní a kanalizační řady v prostoru Velkého náměstí. Jedná se o zhruba 890 metrů vodovodních a odhadem 690 metrů kanalizačních řadů o různých profilech a různých hloubkách. Potrubí jsou ve špatném stavebně technickém stavu a s jejich opravou v režimu stavební úpravy už nelze otálet. Harmonogram prací máme hotový, finišujeme s přípravou projektové dokumentace a do konce roku bychom rádi stavbu zadali. Nejdéle v březnu příštího roku by mohly stavební práce na vodovodním a kanalizačním řadu začít,“ přibližuje plány Pavel Loskot, technickoprovozní náměstek společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové. Dodává, že tyto stavby jsou finančně a zejména časově velice náročné, a provádějí se v hloubkách až čtyř metrů pod terénem. Všechny uvedené opravy potrubí byly do doby rozhodnutí ministerstva o námitce součástí velké městské investice.

Nyní je jasné, že obecně obnovy sítí budou muset být provedeny bezodkladně, tedy bohužel dříve než velká městská rekonstrukce.  „Zásahy do vodovodů a kanalizací se dělí na dvě kategorie. Jednak se jedná o přeložky, které jsou zahrnuty do velké rekonstrukce náměstí a pak to jsou stavební úpravy, které jsou naší samostatnou investicí, tu my bychom rádi udělali v předstihu před vaší investicí,“ vysvětluje Pavel Loskot.

Akce nešlo spojit

„Cílem města bylo všechny tyto stavební akce spojit v jednu, která by svými omezeními a případnými komplikacemi zasáhla do života obyvatel co nejméně. Odpor společnosti HRADECKÁ REALITNÍ, s. r. o. k navržené podobě rekonstrukce a následné podání námitky podjatosti a její potvrzení v odvolacím řízení však tento postup vylučuje. Nejen, že město muselo předat spis k rekonstrukci Velkého náměstí a rekonstrukci nesmí řešit náš stavební úřad, který je s celou věcí nejlépe obeznámen, ale nyní se ukazuje, jaké další vedlejší efekty s sebou tato komplikace přináší,“ komentuje pro město nelehkou situaci náměstek primátora Jindřich Vedlich.

„Odložení plánovaného zahájení rekonstrukce neznamená jen komplikace a průtahy ve stavebním řízení, ale narušily se tím mimo jiné také dohody se správci sítí, podle kterých mělo současně s rekonstrukcí náměstí dojít i k výměně havarijních úseků vodovodů, kanalizací či plynového potrubí. Povrch náměstí je na mnoha místech v takovém stavu, že město bude muset už v nejbližší době zajistit nejnutnější opravy. Nemožnost provést uvedené akce najednou bude znamenat nejen vyšší náklady, ale i výrazně delší čas záboru náměstí pro účely stavby,“ dodala Romana Lišková, náměstkyně primátora města.

Pokud společnost podávající námitky a odvolání využije všech zákonných možností, aby záměr města co nejvíce oddálila, je podle odhadu vedení města Hradce Králové nejbližším možným termínem pro zahájení velké rekonstrukce až rok 2019.