Domů Dění v regionech Rozšíření ryb...

Rozšíření rybitevské spalovny má bránit územní plán  

Město Pardubice, sousedící s katastrálním územím obce Rybitví, podpoří snahu Rybitevských změnit územní plán tak, aby nebylo možno zvýšit stávající kapacitu spalovny nebezpečných odpadů, o jejíž opětovné zprovoznění usiluje společnost AVE CZ. O znění připomínky, kterou město vznese k návrhu nového územního plánu Rybitví, rozhodla rada města.

Poté, co v roce 2011 Nejvyšší správní soud zrušil v územním plánu Rybitví pasáž, která likvidaci odpadu ve zdejší spalovně znemožňovala, zpracovalo Rybitví změnu územního plánu, která v případě zprovoznění roky odstavené spalovny zabrání navýšení její kapacity. Připomínky, které přidá k návrhu město Pardubice, jako dotčený subjekt, konvenují s návrhem obce, ne ale se záměrem majitele, spalovat zde desítky tun nebezpečných odpadů ročně.

„Je to v podstatě maximum toho, co nyní můžeme udělat. Spalovnu v tomto území dále odmítáme, ale zakázat ji my ani obec Rybitví nemůžeme. Chceme tedy alespoň zabránit tomu, aby se v našem regionu, pokud by společnost AVE dosáhla souhlasu s obnovením činnosti spalovny, likvidoval nebezpečný odpad ze širokého okolí,“ řekla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Nesouhlas úřadů i samospráv

Spalovna s kapacitou zhruba 12 tun ročně, která je v současné době odstavena, byla součástí BČOV v areálu chemičky Synthesia, kde měla likvidovat hlavně kaly vznikající v čistírně odpadních vod. V roce 2004 byl její provoz, kvůli překračování emisních limitů, zastaven. O dva roky později koupila spalovnu od chemičky společnost AVE CZ. Chtěla ji modernizovat a spalovat v ní ročně 20.000 tun nebezpečných odpadů, které by sem svážela z celé republiky. Nepodařilo se jí však získat potřebná povolení a investici realizovat. Záměr společnosti narazil nejen na nesouhlas úřadů, ale také na silný odpor samospráv i samotných občanů.

„Statutární město Pardubice za prvé nesouhlasí s vybudováním spalovny nebezpečného odpadu nadregionálního významu na území obce Rybitví. Za druhé statutární město Pardubice požaduje, aby zařízení a objekty s nadregionálním významem byly na území obce Rybitví nepřípustné; do podmínek využití plochy TO požadujeme do výčtu nepřípustného funkčního využití vložit text – zařízení a objekty pro likvidaci odpadu nadregionálního významu. A za třetí Statutární město Pardubice požaduje, aby do zařízení a objektů s nadregionálním významem byly zařazené následující stavby: zařízení a objekty pro energetické využití; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění ostatních odpadů; zařízení a objekty pro využití nebo odstranění nebezpečných odpadů,“ ocitovala text připomínek města Pardubice k novému územnímu plánu Rybitví.

Bez požadavku na spalovnu

Náměstkyně Dvořáčková upozorňuje i na to, že územní energetická koncepce pro Pardubicko a Královéhradecko, ani plány odpadového hospodářství Pardubického kraje a města Pardubice zpracované zhruba na desetileté období, neobsahují požadavek pro zřízení spalovny nebezpečných odpadů v regionu. „S obnovením provozu spalovny nebezpečných odpadů v obci Rybitví rozhodně nesouhlasíme. Těch důvodů je mnoho, od nepříznivé úrovně znečištění ovzduší v této oblasti, kdy spalovna stojící na návětrné straně města představuje další zdroj emisí na pozadí města, přes to, že záměr je uvažován v blízkosti obytné zástavby, kde i minimální další navýšení imisních koncentrací způsobených provozem spalovny může znamenat vážné ohrožení obyvatel na zdraví, až třeba po zvýšení hlučnosti v důsledku navýšení dopravy v okolí, ale i riziku v případě dopravní nehody automobilů s nebezpečnými odpady. Důvodů našeho odmítání spalovny je ale samozřejmě mnohem více,“ zdůraznila náměstkyně primátora.

Žádné komentáře

Napište komentář

Doplňte správně hádanku *