Domů Dění v regionech Rozvoj česko-...

Rozvoj česko-polského pohraničí podpoří stamiliony z evropských fondů

0

Na zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A ČR – Polsko, které se konalo ve dnech 14. – 15. března 2018 v polském městě Sulislaw, byly podpořeny čtyři projekty s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje, další tři byly podpořeny jako náhradní. Celková evropská dotace činí u čtyř podpořených projektů zhruba 7,5 milionu eur, tedy více než 180 milionů korun. Kromě evropské mají čeští partneři nárok i na dotaci ze státního rozpočtu ČR.

„Je to obrovský úspěch pro náš region, protože celá třetina podpořených projektů se týká území Královéhradeckého kraje. Jejich realizace přispěje k rozvoji cestovního ruchu v Krkonoších a Orlických horách, zlepší tamní infrastrukturu a bude velkou příležitostí pro místní firmy a živnostníky,“ vyzdvihuje krajský radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů, dotací a cestovního ruchu.

Vůbec nejlépe hodnoceným projektem byl záměr na vybudování singletracku ve Zdobnici v Orlických horách. Její okolí protne deset kilometrů stezek pro horská kola nižší a střední obtížnosti. Na místě vznikne také pumptrack, cvičný trail pro děti a nezbytné zázemí, jehož součástí bude mimo jiné i nabíjecí stanice pro elektrokola. Evropská dotace činí přes 1,3 milionu eur.

Nejnákladnějším je dlouho připravovaný projekt na obnovu historické hřebenové trasy v česko-polském pohraničí. K zatraktivnění hřebenovky přispěje výstavba 11 rozhleden, z nichž se v osmi případech jedná o obnovení zaniklých rozhleden nebo využití jiného historického dědictví. V Královéhradeckém kraji se jedná o rozhledny na Velké Deštné, na Feistově kopci, na Šibeníku a v obci Vysoká Srbská. Vzniknou také dvě nová infocentra: jedno v Novém Hrádku a druhé v Neratově u mostu, který v rámci projektu propojí český a polský břeh Divoké Orlice. Pohyb po obnovené hřebenovce usnadní nové značení. Evropská dotace přesahuje částku 3 milionů eur. Vedoucím partnerem je Euroregion Glacensis.

„U Hřebenovky je celkem 18 partnerů, což je obrovské množství pro to, abychom u všech sladili potřebné dokumenty a termíny. Těší mě zejména účast krajských samospráv, což je důkaz, že tento záměr má význam i pro samosprávní celky. Za těch několik posledních let obce společně s polskými partnery v Polsku spolupracují již samostatně, proto se Euroregion Glacensis soustředí na řešení velkých strategických projektů, které mají význam pro celé pohraničí,“ dodal Jaroslav Štefek, sekretář euroregionu, který je zároveň koordinátorem a zpracovatelem dvou úspěšných projektů.

Ten druhý se skrývá pod názvem Tajemství vojenského podzemí a spočívá v rekonstrukcích a rozšiřování zpřístupněných prostorů ve vojenských pevnostech Hanička a Stachelberg. U druhé z nich navíc vznikne nové odstavné parkoviště při silnici II/300. Výše evropské podpory dosahuje 1,5 milionu eur. Vedoucím partnerem je město Rokytnice v Orlických horách.

Projekt PecKa upozorňuje na společné dědictví krkonošských měst Pec pod Sněžkou a Karpacz. Na jejich území vzniknou originální herně-naučné stezky, které návštěvníky seznámí s krkonošskou faunou a florou včetně jedinečných endemitů na české straně a s kulturním dědictvím na straně polské. Propojujícím elementem je krkonošská PecKa – originální upomínkový předmět vytvořený místními řemeslníky, který bude mít interaktivní využití v herních prvcích obou stezek. Součástí aktivit je také mobilní aplikace. Celková evropská dotace se blíží částce 1,7 milionu eur.

Na monitorovacím výboru programu bylo z padesátky hodnocených projektů podpořeno 12. Na třech projektech, které byly zařazeny mezi náhradní, participují města Svoboda nad Úpou, Jičín a Červený Kostelec a Sdružení pro Vízmburk.

V současnosti je možno připravovat další projekty v oblasti cestovního ruchu v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Pro aktuální výzvu na realizaci velkých česko-polských projektů je alokována částka téměř půl miliardy korun, další výzva s alokací přesahující 100 milionů je určena pro organizace destinačního managementu. Kromě toho je možno připravovat i mikroprojekty v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Podrobné informace o těchto výzvách zazní na školení pro žadatele, které se uskuteční 22. března na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje.