Domů Dění v regionech RWE do Zlína ...

RWE do Zlína nezamíří. Žije v něm málo lidí

0

Snaha zlínských radních přilákat do města energetický gigant RWE AG vyšla naprázdno. Společnost si ve Zlíně nové servisní centrum pro Evropu nezřídí. Pro novou centrálu totiž hledá větší město s lepší dopravní a leteckou dostupností.

Zlínská nabídka nesplnila představy

„Námluvy jsou u konce. Společnost RWE AG sice vyhodnotila naši nabídku jako velmi zajímavou, na druhou stranu ale zcela nesplnila její představy,“ přiznal primátor Zlína Miroslav Adámek. Zlín se tak do užšího výběru lokalit pro budoucí možné umístění servisní centrály RWE nedostal.

„Kritéria dopravní a letecké dostupnosti a především počtu obyvatel splňují jiná města v rámci středoevropského regionu. Po podobném vyhodnocení všech nabídek jsme dospěli k názoru, že pro naše účely budou vhodná pouze sídla s několika sty tisíci obyvatel,“ vysvětlil rozhodnutí společnosti v dopise primátorovi Martin Hermann, vrcholný představitel RWE AG.

Je přitom jisté, že se vedení energetického gigantu nabídkou Zlína několik měsíců seriózně zabývalo. V prospěch města mluvila především jeho výhodná poloha upřostřed Evropy a připravené rozvojové plochy. Významnou výhodou je i široká nabídka kvalifikovaných zaměstnanců a to zejména díky absolventům Univerzity Tomáše Bati.

Zlín je investorům otevřený

I přesto, že RWE AG nabídku Zlína odmítlo, ocenilo vedení společnosti otevřenost radních vůči příchozím investorům. „Současné vedení Zlína projevuje obdivuhodné úsilí o přivedení zahraničních investorů. Nepochybuji, že v následujících letech bude dynamickým a rychlese rozvíjejícím městem se spokojenými obyvateli,“ konstatoval Hermann.

Zlínští radní se budou snažit lákat investory i nadále. „Ve snaze přivést do Zlína významné zaměstnavatele budeme pokračovat. Naši nabídku ještě určitě vylepšíme,“ ujistil primátor Adámek.

Že Zlín může být pro významné investory atraktivní potvrdily i závěry nedávno dokončeného dokumentu s názvem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020. V jeho analytické části se píše, že Zlín má dobře rozvinuté podnikatelské prostředí s nadprůměrným podílem průmyslové výroby a disponuje kvalitní pracovní silou.

Město připravuje brownfieldy

Rozvojový potenciál města v oblasti podnikání však omezuje nedostatek vhodných ploch pro smíšenou výrobu a průmysl. „Z tohoto důvodu již začala příprava uceleného přehledu rozvojových ploch pro investory na území města,“ prohlásil náměstek primátora Miroslav Kašný, který je jedním z garantů rozvojové strategie.

Přes výhrady energetického gigantu se ve Zlíně zlepšila i dopravní dostupnost. „Rozšíření klíčové silnice I/49 spojující Zlín s Českou republikou, je před dokončením. Dálnice vede až k Otrokovicím. Ty jsou navíc významným železničním uzlem,“ upozornil zastupitel Vojtěch Jelínek, který se podílel na přípravách podkladů pro RWE AG.

Žádné komentáře

Napište komentář