Domů Dění v regionech Seminář a wor...

Seminář a workshop s odborníky z Islandu se věnoval péči o děti s handicapem

0

Druhý interdisciplinární seminář a na něj navazující dvoudenní workshop konaný v rámci projektu Ohrožení děti a mládež ve Zlínském kraji II se uskutečnil minulý týden. Seminář na téma Dítě s handicapem se konal 13. 2. ve Zlíně a následný workshop pak ve dnech 14. – 15. 2. ve Valašském Meziříčí.

Interdisciplinárního semináře ve Zlíně se zúčastnilo přes 60 odborníků z široké veřejnosti, z institucí podílejících se na péči a pomoc dětem a rodinám s handicapem, z institucí nabízejících vzdělávání dětí s handicapem a z veřejných institucí zaměřených na sociálně-právní ochranu dětí. Interdisciplinární dvoudenní workshop ve Valašském Meziříčí byl určen pro 20 odborníků z dané oblasti.

„Tato akce upozornila na nutnost komplexního přístupu k problematice péče o děti s handicapem. V této oblasti došlo během posledních let k velkému posunu a je pozitivní především to, že tyto děti dnes vyrůstají v přirozeném rodinném prostředí, a nikoliv v ústavech, protože jsou v nesrovnatelně větší míře využívány sociální služby, umožňující rodičům či pěstounům starat se o tyto děti doma. Stále však potřebujeme provázat spolupráci všech resortů, respektive několika ministerstev, které se touto problematikou zabývají,“ sdělila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Hlavními hosty semináře a workshopu byly Margret Lísa Steingrímsdóttir a Katrín Pórdís Jacobsen, odbornice na problematiku systému péče o děti s handicapem na Islandu. V rámci projektu proběhly také kazuistické semináře, které přináší prohloubení vzájemné spolupráce a informovanosti mezi odborníky z nejrůznějších oblastí pracujících s dětmi v nepříznivé rodinné situaci. V roli odborných moderátorů se vystřídali PhDr. Stanislava Kebortová a Mgr. Petr Netočný.

Během roku 2017 a 2018 již proběhlo pět kazuistických seminářů, v roce 2019 a 2020 je naplánováno ještě dalších pět. Šestý kazuistický seminář je naplánován na 28. března 2019 a povede ho PhDr. Stanislava Kebortová.