Domů Dění v regionech Senior akadem...

Senior akademie Městské policie pomáhá seniorům již deset let

0

Do již jedenáctého ročníku Senior akademie se v květnu zapíší noví posluchači. Projekt, který organizuje Městská policie Brno, má za hlavní cíl seniory vzdělávat a připravovat je na život v současné společnosti. I přesto, že každý rok ukončí studium přes 200 seniorů, zájem o tyto kurzy stále převyšuje možnosti organizátorů.

„Formát Senior akademie se průběžně rozvíjí, aktualizuje a rozšiřuje informování veřejnosti a její připravenost na převzetí významné části odpovědnosti za své bezpečí,“ popisuje strážník Luboslav Fiala, z jehož hlavy projekt vzešel a který ho má po celou dobu jeho trvání na starosti. Základní program trvá 6 měsíců a na něj navazuje dalších 6 měsíců pokročilého programu.

„Nápad se mi moc líbí, kdybych na to měla čas, tak bych se určitě ráda zapojila,“ říká Brňanka Irena Holánková.

Lektoři studenty zdarma seznamují nejen s bezpečnostními, ale i s dopravními, sociálními, finančními a zdravotními riziky. Nedílnou součástí kurzů je samozřejmě i to, jak se s potenciálně nebezpečnými situacemi vyrovnat. „V rámci našeho vzdělávacího programu na tato rizika nejen upozorníme, ale dokážeme vysvětlit i možnosti, jak jim předejít, jak je minimalizovat, případně jak se vyrovnat s následky,“ říká Fiala.

Kromě vzdělávání má Senior akademie i další pozitivní dopady na životy seniorů, kteří kurzy navštěvují. „Snažíme se motivovat posluchače k účasti na veřejném životě, k jejich aktivní roli v neziskových organizacích, zájmových sdruženích, klubech seniorů, ale i v přirozeném prostředí rodiny či komunity, ve které žijí,“ vypočítává Fiala a dodává, že neméně důležitým cílem je vytváření možností pro navázání nových vztahů a tím i zkvalitnění osobního života seniorů.

Mezi nejžádanější témata patří problematika obrany spotřebitele, nájemníka a pacienta, prevence požárů a první pomoc. Mezi oblíbené předměty patří i pohybové aktivity spojené s nácvikem sebeobrany a udržení dobré fyzické kondice. „Když jsem bydlela v paneláku, tak jsem se velmi bála otevírat dveře od bytu neznámým lidem. Nejvíce by mě proto zajímalo jak se bránit násilníkům v situaci, kdy by se tam snažili pod nějakou záminkou proniknout,“ popisuje Holánková.

A pozitivní změna je u absolventů kurzů vidět. „Je zřejmá výrazně lepší připravenost seniorů na existující rizika. Zlepšují se komunikační dovednosti, schopnost orientovat se v sociálních službách a celém systému služeb poskytovaných státní správou a samosprávou,“ říká Fiala. Absolventské programy potom seniorům i strážníkům přináší příležitost vyměňovat si nejen aktuální informace, ale i zkušenosti.

Žádné komentáře

Napište komentář