Domů Dění v regionech Setkání firem...

Setkání firem automobilového průmyslu a Královéhradeckého kraje

průmysl

Sdružení automobilového průmyslu uspořádalo další jednání představitelů firem „automotive“ s představiteli krajů. Tentokrát se zástupci členských firem AutoSAP a dalších společností setkali s představiteli Královéhradeckého kraje v jeho sídle.

Nejpodstatnějšími diskutovanými tématy byly v Královéhradeckém kraji, podobně jako v dalších krajích, trh práce, vzdělávání a dopravní infrastruktura. Cílem setkání dvou desítek zástupců firem, Královéhradeckého kraje, Úřadu práce, Policie ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu ČR bylo seznámit se s aktuální problematikou v daných oblastech a prodiskutovat náměty firem s krajskými představiteli.

Účastníci jednání se shodli na tom, že se oblasti „automotive“ i nadále daří jak ve východních Čechách, tak celostátně a tato část průmyslu patří k páteřím české ekonomiky, který v současné době generuje výrazný růst exportu.

„České země byly vždy průmyslovým srdcem střední Evropy a kvalitní průmyslové podniky jsou spjaty i s Královéhradeckým krajem. Díky rozvoji automobilového průmyslu zde máme velice nízkou nezaměstnanost a vysoké mzdy,“ řekl v úvodu hejtman Jiří Štěpán.

Významní zaměstnavatelé

Prezident AutoSAP Bohdan Wojnar ve svém úvodním vystoupení potvrdil, že Královéhradecký kraj je domovem mnoha firem autoprůmyslu, které jsou bezpochyby významnými zaměstnavateli: „Členských firem Sdružení automobilového průmyslu máme v kraji devět, o činnosti dalších nejméně 20 firem jsme informováni a na dnešní jednání jsme je rovněž přizvali. Výše zmiňované firmy podle našich informací zaměstnávají téměř 40 % zaměstnanců z průmyslu kraje a jejich podíl na HDP kraje je rovněž velmi významný.“

Bohdan Wojnar dále uvedl, že automobilový průmysl se ve středně a dlouhodobém horizontu připravuje na významné změny. Mezi ně bude patřit elektromobilita, autonomní řízení a digitalizace: „Pro tyto principiální změny bude potřeba vytvořit rámcové podmínky. O nich jsme zkraje letošního roku intenzivně jednali s vládou ČR a do konce léta by měl být připraven Pakt pro budoucnost automobilového průmyslu v ČR. Témata jako budování dobíjecích stanic, ochrana digitálních dat nebo vytvoření legislativních podmínek pro ověřování autonomního řízení včetně výstavby testovací dráhy pro autonomní vozidla jsou díky tomu na stole a v rámci široké platformy o nich můžeme s představiteli státu jednat. Tyto změny se budou týkat celého odvětví, jak finalistů, tak také dodavatelů.“

Řada problémů

Zástupci krajské samosprávy se nicméně shodli s vedením AutoSAP na tom, že rozvoj automobilového průmyslu se potýká s řadou aktuálních problémů: „Není zde dostatek pracovních sil, což netrápí pouze automobilový průmysl, ale prakticky všechny sektory, jako je zdravotnictví nebo sociální služby. Královéhradecký kraj navíc patří k populačně nejstarším částem republiky. Řešíme proto oborovou strukturu středního školství a také rozsah odborného výcviku. Zabýváme se rovněž zajištěním dostatečných příležitostí k bydlení pro potenciální pracovníky z jiných částí republiky či ze sousedních zemí. Těmito kroky se snažíme zajistit trvale udržitelný rozvoj regionu,“ ubezpečil hejtman Jiří Štěpán.

 „Rozvoj hospodářství s sebou přináší nedostatek zaměstnanců prakticky ve všech odvětvích. Počet uchazečů o zaměstnání tak rychle klesá, proti tomu roste počet volných pracovních míst. Problém dále prohlubuje negativní demografická křivka a nízká mobilita pracovní síly. V regionech často chybí nejen dopravní infrastruktura – silnice a železnice, ale také infrastruktura sociální. Chybí podpora mobility pracovní síly, dostupné nájemní bydlení, dostatek škol, školek, posílení potřebují zdravotní služby,“ potvrdil jeho slova prezident AutoSAP Bohdan Wojnar.

Zástupci firem automobilového průmyslu a Královéhradeckého kraje se shodli také na tom, že jak současné problémy, tak budoucí výzvy lze úspěšně řešit jen vzájemnou spoluprací.