Domů Dění v regionech Šlechtová: Ro...

Šlechtová: Rozvoj Moravskoslezského kraje je jedním z hlavních cílů MMR

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová navštívila Moravskoslezský kraj. Při té příležitosti se setkala se členy Regionální stálé konference (RSK) a s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem, s nímž projednala podrobnosti týkající se Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Re:start. Odpoledne jí bylo prezentováno město Frýdek-Místek a také Muzeum automobilů TATRA v Kopřivnici, na jehož rekonstrukci poskytlo MMR dotaci ve výši 105 milionu korun.

„Cílem Ministerstva pro místní rozvoj je, aby došlo k co nejrychlejšímu, a to nejen ekonomickému, znovuoživení této oblasti, která se dlouhodobě potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti a s velkým odlivem lidí. Budeme se snažit konkrétními kroky učinit vše proto, aby byly výsledky vidět v co nejkratším časovém horizontu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Strategie restrukturalizace, jež byla symbolicky nazvána Re:start, si klade za cíl zvýšit zaměstnanost a uplatitelnost lidí ve svých profesích, podpořit podnikání, vznik pracovních míst a zlepšit kvalitu prostředí a podpořit udržitelný rozvoj.

Dopoledne se ministryně Karla Šlechtová setkala se členy RSK. „Z jednání vyplynulo, že by zdejším starostům pomohly dotace na opravu mostků v menších obcích. Tato podpora by mohla jít z dotačního titulu MMR Podpora obnovy místních komunikací. Starostům za tento podnět děkuji,“ sdělila ministryně. Dalším zásadním diskutovaným tématem bylo i vzdělávání. Jednalo se o návrhu IROPu na převedení tří miliard do této oblasti. Školy v Moravskoslezském kraji totiž po možnosti dotací doslova volají. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová také ocenila práci MAS. „Chválím představitele MAS, že jsou v tomto kraji tak aktivní. Z hlediska počtu schválených žádostí o podporu strategií CLLD totiž patří k nadprůměrně úspěšným krajům. Schváleno bylo osm ze třinácti žádostí,“ uvedla.

Pochvala za využívání NEN

„Velmi mě těší dobrá zpráva, kterou přivezla paní ministryně o alokaci tří miliard korun  na realizaci ,zásobníkových´ projektů základních a středních škol z Integrovaného regionálního operačního programu, které by se měly rozprostřít mezi jednotlivé obce. Stejně tak nás těší pochvala za naší aktivitu ve využívání Národního elektronického nástroje v zadávání veřejných zakázek, v níž chceme s podporou ministerstva dále pokračovat,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

K zviditelnění oblasti jistě napomohou i dotace, které právě získalo sedm významných kulturních institucí Moravskoslezského kraje, včetně Muzea automobilů TATRA v Kopřivnici. Jejich revitalizace jistě zvýší turistickou atraktivitu lokality. Odpolední program ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová proto věnovala prohlídce muzea, které díky dotaci v budoucnu čeká zpřístupnění exponátů, které v současné době není možné kvůli absenci vhodných prostor vystavovat.