Domů Dění v regionech Jaká přání se...

Jaká přání se letos splnila moravským starostům?

0

Blíží se čas Vánoc – čas splněných přání. Proto jsme se zeptali moravských starostů, (1) jaká přání se letos splnila jim a (2) co by si přáli do nového roku.

Baňka1

 Milí čtenáři,

v době předvánočního času vždy mají lidé k sobě blíže. Mnohdy si přeji, aby tato adventní doba netrvala jen samotný prosinec, ale aby si lidé takto láskyplně porozuměli po celý rok. Vždyť přece dělat dobré skutky, smát se jeden na druhého, pomáhat bližnímu svému nebo projevovat laskavost, nemusíme jen v tento krásný čas. Jsou situace, kdy tyto a další krásné činy potřebuje každý z nás cítit i během normálních a všedních dnů v roce. Pojďme tedy společně dát všem okolo dar, jenž má trvalou hodnotu a který nás nadlouho přežije. Prokazujme nejen během Vánoc laskavost, úsměv, všemocnou lásku a hlavně úctu jeden ke druhému. Věřte, že pro vás to bude jen maličkost, ale jsem si jist, že nepřejícní lidé a škarohlídové kolem vás budou udiveni a svět zlých bude ohromen, ne-li ochromen.

 Dovolte mi, abych vám všem jménem svým i jménem zastupitelstva obce Služovice popřál krásné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2016.

Nechť vám je rodina symbolem štěstí, zdraví ať vám slouží, víra v sebe sama nikdy neutuchá a spokojenost nechť převládá.

S úctou

Petr Weczerek

starosta obce Služovice

Baňka2

(1) Mám radost z toho, že se v Třinci realizují tři stavby, které jsme připravovali řadu let dopředu. V plném proudu je výstavba obchvatu města, finišuje stavba integrovaného výjezdového centra, kde najdou nové společné zázemí hasiči, policisté a městští strážníci, a dokončuje se také rekonstrukce letitého nádraží ČD v Třinci, z něhož vznikne moderní přestupní terminál. Těší mě, když při procházce po městě vidím, že se nám postupně daří Třinec zvelebovat, i když je před námi ještě mnoho práce. V soukromí se mi letos splnilo velké přání – narodila se mi zdravá a úžasná vnučka.

(2) A co bych si přála do příštího roku? V soukromé rovině bych si přála, aby mé třetí dítě, můj syn, dobře odmaturoval a zvolil si své další studium. A samozřejmě bych byla ráda také za zdraví a dostatek síly zvládnout boje, do kterých jsem se pustila za město i pro město Třinec. Přála bych si, abychom i nadále byli dobrý tým a naplnilo se „Jsem Třinečák a jsem na to hrdý“, a to ve všech směrech.

Věra Palkovská

starostka města Třinec

Baňka3

(1) Letos se mi splnila všechna pracovní přání týkající se kulturního života v naší obci, protože všechny akce, které jsme pro občany připravili nebo se na nich podíleli – zabíjačka, obecní ples, Retro tančírna, karneval pro děti, dětský den, sportovní den, Semanínskou stezkou, Podzimní radovánky, vítání občánků se nám povedly k mé úplné spokojenosti, dobrému pocitu a radosti všech občanů.

(2) Mé přání do dalšího roku je, aby tomu v kulturní oblasti bylo tak i nadále.

Ovšem největší mé přání je, aby se aspoň o trochu zvýšily finanční prostředky plynoucí do obecního rozpočtu a vyšly nám všechny žádosti o dotace – revitalizace obecního sadu a rybníka, ČOV, rozšíření sběrného dvora, rekonstrukce mateřské školy, obnova márnice, vybudování dětského hřiště.

A samozřejmě zdraví pro všechny dobré lidi.

Marie Chalupová

starostka obce Semanín

Baňka4

(1) Rok a čtyři dny po zvolení do funkce starosty mohu rok 2015 hodnotit jako rok očekávání dlouho avízovaných evropských prostředků pro plánovací období 2014 – 2020. Jak všichni víme, ani dva roky po zahájení nového plánovacího období neuvolnili centrální české instituce ani korunu z avízovaných miliard alokovaných pro ČR v Bruselu. Tato skutečnost napomohla kontrolním institucím k důslednému kontrolování již zkontrolovaného, a tím napomohla vytvoření obrazu České republiky jako státu, kde každá jedna žádost má nějaký problém. Záměr, nebo nevědomí? Závěr nechť si udělá každý sám.

Na druhou stranu se v obci o 700 obyvatelích podařila investice v objemu 2,5 milionu korun za přispění SFDI na zajištění bezpečnosti chodců v obci vybudováním části chodníku. Krajské instituce se rovněž snaží sanovat chybějící evropské zdroje a využitím národních financí celkem intenzivně opravují silnice II. a III. tříd v našem regionu. Díky dotacím v OPŽP se i vzhled obcí mění k lepšímu a mizí sezónní likvidace bioodpadu žehem.

Mimopracovní úspěch v Supíkovicích hodný zmínky je vznik nové Svatojakubské trasy přes obec Supíkovice a směřující do španělského cíle v Santiago de Compostela. Tato dobrovolnická činnost nezůstala bez povšimnutí ani na krajské úrovni a předseda sdružení Krasohled Vladislav Jankes obdržel ocenění pro rok 2015 v anketě Křesadlo.

(2) Do roku 2016 nezbývá než si přát smysluplné uvolňování evropských finančních prostředků, co nejméně byrokratických překážek, drobné ocenění představitelů obcí občany za mnohdy skrytý boj s větrnými mlýny administrativní mašinérie.

Samozřejmě to vše bude zbytečné bez pevného zdraví.

Roman Bican

starosta obce Supíkovice

Baňka1

(1) Pracovně se mi splnilo, že:

V Okrouhlici funguje vedle obecní školky a školy soukromá Montessori  školka a škola, čímž se pyšníme jako jediná obec v regionu Havlíčkobrodska. A nebylo jednoduché vše obstarat (ZŠ Slunečnice Montessori v budově obecního úřadu).

Opravili jsme nejfrekventovanější chodník v obci „od hospody ke školce“, léta chodily děti s rodiči v bahně, teď krásně po zámkové dlažbě až ke školní jídelně a do školky.

Začali jsme projektovat studii na novou budovu základní školy. Původní budova ZŠ je nevyhovující, stará a navíc muzeum a rodný dům akademického malíře Jana  Zrzavého.

Zprovoznili jsme ve spolupráci s Krajem Vysočina nový most přes řeku Sázavu a cesta z Havlíčkova Brodu do Světlé nad Sázavou je rychlejší a bezpečnější.

Dali jsme do pořádku hasičskou zbrojnici v Okrouhlici – klub mladých hasičů, 28. listopadu byl den otevřených dveří.

Nově jsme uspořádali jako obec Adventní dílny v obecní základní škole, rovněž 28. listopadu, aby mohli občané, rodiče, děti a senioři navštívit po Mikulášské zábavě v sokolovně v Okrouhlici jak hasičárnu, tak školu.

Uspořádali jsme se spolkem Jana Zrzavého Jeníkovu černou hodinku v ZŠ (tentokrát s myslivcem a rodákem obce J. Pechou).

Připravili jsme pro Okrouhlici poprvé slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce a čerty.

Před obecním úřadem vzniklo ojedinělé dílo – pamětní stéla vladyky Roprechta z Okrouhlice. Pečet zemana Roprechta (majitele tehdejší tvrze Okrouhlice – nynější zámek) byla připojena s dalšími 452 pány z Čech a Moravy ke Stížnému listu proti upálení Mistra Jana Husa. Nádhera. Jediný dochovaný originál je ve skotském Edinburghu a na něm pečet našeho vladyky. V listopadu jsme natáčeli v našem zámku dokument (bude brzy dostupný na našem obecním webu). Navíc jsme letos jako obec Okrouhlice ve spolupráci s naším spolkem (kde jsme partnerem) vydali knihu Stížný list 1415-2015. Stala se Knihou roku Kraje Vysočina a na 25. Knižním veletrhu byla také ohodnocena jako kniha roku.

 A takových věcí tu máme spoustu.

 (2) Přání do nového roku mám jediné – občané, prosím, buďte spokojeni s tím, co tu děláme a co tu máme. Je toho spousta, co jsme udělali, moc, co musíme udělat a je vítána každá ruka k dílu. Děkuji.

Lubomír Pospíchal

starosta obce Okrouhlice

Baňka5

(1) Splnilo se mi hned několik dlouhodobých přání: naše nově zrekonstruovaná náves skutečně funguje a lidé tu tráví více času a potkávají se. Také zde úspěšně odstartovaly nové farmářské trhy. Těší mne i dále se prohlubující spolupráce s okolními obcemi – podařilo se nám založit Místní akční skupinu Bobrava a společně jsme připravili vyhledávací studii sítě cyklotras a cyklostezek, které by časem měly propojit jednotlivé obce v oblasti Střelicka a obce přilehlé k Brnu.

(2) V příštím roce bych si přál posunout mimo jiné i tento projekt blíže k realizaci. Doufám však také v úspěšné uskutečnění dalších plánů, jako je oprava chodníků podél hlavního tahu v naší obci. Na krajské úrovni bych si moc přál konstruktivnější přístup Jihomoravského kraje k přípravě Zásad územního rozvoje a neméně si přeji, aby byla konečně zahájena elektrifikace železniční trati Brno – Zastávka, kterou stále brzdí těžko pochopitelné obstrukce jednoho občana. A na úrovni národní bych si pak přál především více velkorysosti a prozíravosti, protože ostudný přístup většiny vrcholných představitelů naší země k uprchlické krizi nejen, že nepomáhá pozici ČR na mezinárodní scéně, ale navíc má z dlouhodobého hlediska i velmi negativní dopad na sebedůvěru celé naší společnosti.

Jan Symon

starosta obce Ostopovice

Baňka6

(1) Prvořadým úkolem, tak jako v mnoha dalších obcích, bylo dokončit největší investiční akci obce  „Splaškovou kanalizaci a ČOV. Stavba byla zahájena se značným skluzem mnoho spoluobčanů nevěřilo, že se nám podaří toto dílo včas dokončit. Podařilo se, dílo za 52 milionů korun bylo v termínu dokončeno a předáno do zkušebního provozu. Radost byla nejenom z  dokončeného díla, ale i ze vzhledu budovy ČOV.

(2) V příštím roce bychom si přáli opravit chodníky a vozovky v obci. Velkou radost by mi udělalo vykoupení pozemků a vypracování studie  pro novou zástavbu rodinných domů, o které mají naší mladí spoluobčané zájem. Bohužel, obec nevlastní jediný pozemek pro výstavbu rodinných domů.

Jana  Mašová

starostka obce Dolní Dubňany

Baňka1

(1) V roce 2015 se nám podařilo po pěti letech úsilí otevřít rodný dům Jana Kubiše se vším, co k tomu patří.  Objekt prošel kompletní, náročnou rekonstrukcí a najdete v něm krásnou expozici Vojenského historického ústavu. Domek je označen deskou a okolí zdobí busta Jana Kubiše. Konečně má náš významný rodák plnohodnotné muzeum, na jehož vzniku se převážně podíleli dárci.  Srdečně čtenáře Moravského hospodářství zveme.

(2) V příštím roce bychom rádi zateplili a opravili budovu Mateřské školky, čeká nás také oprava komunikací.

Nejvíce bych si přála mír,  aby naše vesnice, města i státy byly klidným místem pro život a nemuseli jsme se bát nebezpečí, která poslední doba přináší.  Mír není klišé.

Jitka Boučková

starostka obce Dolní Vilémovice

Baňka3

(1) Nejhezčí pocit má člověk z přání, která může splnit druhým, což se zastupitelstvu letos podařilo hned několikrát. Dlouholetý sen našich hasičů jsme proměnili ve skutečnost vybudováním nové moderní hasičské zbrojnice s profesionálními parametry. Obyvatelé bydlící okolo krajské silnice, která vede do průmyslové zóny v sousední obci, se dočkali nového chodníku, takže již neriskují zdraví při kličkování mezi kamiony na frekventované komunikaci. A konečně v základní škole jsme o prázdninách staré šatny, připomínající spíš drátěné klece, nahradili různobarevnými osobními skříňkami. Tím jsme vyplnili přání paní ředitelky na zlepšení prostředí a odstranění jednoho z posledních reliktů minulosti v jinak moderní a vesele působící škole. Poslední, trochu osobní přání jsem vyslovil při novoročním přípitku s občany – abychom se za rok při této příležitosti již nemuseli čvachtat v blátě. Také to se podařilo, v létě nahradilo nevzhlednou plochu v centru Okříšek dlážděné parkoviště a nový rok 2016 tak již budeme společně vítat pěkně v suchu.

(2) A co si do něj budeme přát? Především zlepšení dopravní situace. V naší průmyslové zóně Okříšky – Přibyslavice – Nová Ves působí několik významných firem, zaměstnávajících dohromady více než 2 000 lidí. Vedle pracovních míst a ekonomického rozvoje regionu to sebou ale přináší i negativa v podobě nárůstu dopravy, především té těžké nákladní. Důsledkem jsou rozpadající se silnice, hluk, zplodiny a také dopravní nehody. V letošním roce zahájil Kraj Vysočina přípravu stavby obchvatu silnice II/405 a nového napojení průmyslové zóny, bohužel narazil na nesouhlas některých vlastníků a především jedné sousední obce. Přál bych si proto – a se mnou určitě i všichni občané Okříšek a okolí – aby se podařilo najít kompromisní, všemi přijatelné řešení a v dohledné době se Okříšky a okolní obce dočkaly vyvedení kamionové dopravy ze zastavěného území. Dále bychom v příštím roce rádi začali s rekonstrukcí kulturního domu, vybudovali chybějící chodník kolem další krajské silnice k firmě Fraenkische a realizovali projekt komplexní revitalizace zeleně v intravilánu městyse. Na závěr dvě osobní přání, která ale souvisí i s prací starosty. V první řadě bych si přál, aby v naší veřejné správě ubývalo zbytečné administrativy, přestala bujet tupá byrokracie a místo ní jsme na všech úrovních s použitím zdravého rozumu přijímali reálná a prospěšná rozhodnutí. Rok 2016 je také rokem krajských voleb, jako sociální demokrat si přeji výsledek, který umožní ČSSD na čele s panem hejtmanem Jiřím Běhounkem pokračovat v úspěšné práci ve prospěch Vysočiny.

Zdeněk Ryšavý

starosta městyse Okříšky

Baňka2

(1) Z pohledu města jsme v roce 2015 dosáhli několika velkých úspěchů. Důslednými opatřeními a tlakem na změnu legislativy se snížily krádeže související se sběrem železného šrotu. Definitivně po letech sporů s Ministerstvem financí v Bohumíně konečně skončily všechny herny. A abych byl také pozitivní – dokončili jsme rekonstrukci secesní kulturní památky Národního domu ve Starém Bohumíně i přilehlého náměstí a zateplili všechny městské věžové domy. K úplnému „pracovnímu“ štěstí nám chybí jen podpora státu v řešení problému s ubytovnami. Tyto velké věci ale nejsou to hlavní, tím je každodenní život ve městě a ten funguje. Bohumíňáci jsou aktivní, koná se spousta akcí, zkrátka město žije. Na osobní přání není moc času, ale když je zdraví, tak nic nechybí.

(2) Pro rok 2016 a roky další mám jen jedno přání – aby nám vydržel mír. Někomu to možná může znít hloupě, ale dnes už tuto stoprocentní jistotu nemáme, a i když se konflikty zatím nedotýkají naší země, tak důsledky můžeme pocítit. A kdo by si přál, aby na tom naše děti byly hůř než naše generace, která již 70 let těží z toho, čeho si možná málo váží – míru ve většině Evropy.

Petr Vícha

starosta města Bohumína