Domů Dění v regionech Starostové js...

Starostové jsou hrdí, do diskuzí o slučování se jim nechce

Proč se starostové těmto diskuzím brání?

Představitelé malých obcí i přes nepřímý tlak například prostřednictvím zákona o rozpočtovém určení daní odmítají jakékoliv náznaky slučování obcí. Hrdost na vlastní správu obce, hrdost na samostatnost a vlastní samosprávu v obci převažuje nad problémy, které výkon samosprávy přináší.

Pro které obce by slučování bylo vhodné a výhodné?

Můžeme diskutovat pouze v teoretické úrovni. Výhodné by sloučení mohlo být jak pro obec, která přijala jinou obec, tak i pro obec, která se slučuje, ale to pouze za předpokladu, že by byl garantován územní rozvoj i pro sloučenou obec. Pochopitelně větší obec získá více finančních prostředků, má tedy větší příjmy plynoucí z rozpočtového určení daní, může snadněji dosáhnout na některé dotace, může mít větší profesionálnější aparát a podobně.

Je možné vyčíslit „ideální počet“ obcí pro Českou republiku?

„Ideální počet“ je vždy nutné hodnotit podle různých hledisek. Jinak vypadá pro výkon státní správy, a stát by jistě považoval za ideální snížit počet spravovaných jednotek, jinak vypadají požadavky obcí, které nemají ke slučování vůli.

Jak může pak takové slučování probíhat?

Cesta ke snížení počtu obcí je dvojí. Buď malé obce sami usoudí, že je pro ně výhodné se spojit s další obcí, nebo stát administrativně a direktivně rozhodne o postupu, pravidlech a výkonu slučování obcí. Dobrovolné slučování je jistě ideální, ale zatím k němu nedochází, administrativní rozhodnutí připomíná odmítnutou střediskovou soustavu. Teoreticky je možné uvažovat o kombinovaném modelu, kdy na základě vůle obcí stát upraví pravidla a dokončí slučování v regionech, kde nedošlo ke spontánní iniciativě.

Řada obcí se sloučila do takzvaných mikroregionů. Je tato forma spolupráce obcí efektivní?

Mikroregiony byly jedním z pokusů jak přimět obce k větší spolupráci a v době svého vzniku na konci 90. let mnozí předpokládali, že mikroregiony mohou být předstupněm možného budoucího slučování obcí. Nestalo se tak, a obce začaly spolupracovat pouze v těch oblastech, kde je to pro ně výhodné nebo kde mohou snadněji dosáhnout na dotace. Celá řada mikroregionů je pouze formálních, nevykonává žádnou praktickou činnost, jiné mikroregiony se dále sdružily do Místních akčních skupin v rámci programu Leader.

Mluví se ale také o dvouúrovňové místní samosprávě. Co by obnášela?

Všechny obce včetně těch nejmenších by vykonávaly základní činnosti samosprávy, měly by své volené představitele a vyšší úroveň samosprávy by zajišťovala složitější nebo náročnější činnosti spojené s investicemi, správou obecního majetku a podobně.

Žádné komentáře

Napište komentář