Domů Dění v regionech Starostové od...

Starostové odsouhlasili vznik nové územní studie krajiny pro Valašskokloboucko

0

Setkání starostů obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností (ORP) Valašské Klobouky se uskutečnilo v prostorách Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Hlavním tématem setkání, iniciovaného místní radnicí, bylo plánované zpracování územní studie krajiny, která se svým obsahovým rámcem dotkne všech obcí v rámci ORP Valašské Klobouky. Akce se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj kraje a územní plánování.

V úvodu setkání promluvil za město Valašské Klobouky, coby pořizovatele studie, Josef Mana z oddělení územního plánování. Vysvětlil, proč a za jakých podmínek by tato studie měla vzniknout, a rovněž zdůraznil, že studie musí být pořízena pro celé území spadající pod ORP Valašské Klobouky, aby na její pořízení mohla být čerpána dotace ve výši 100 % (90 % z Integrovaného regionálního operačního programu, 10 % z Ministerstva životního prostředí).

Jednomyslné odsouhlasení

„Všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili vytvoření této územní studie pro celé území, a to i z toho důvodu, že mimo jiné odpoví na otázku, jaký vliv by na zdejší území a krajinu měla uvažovaná stavba vodní nádrže u Vlachovic,“ informoval náměstek hejtmana Josef Zicha.

Nová územní studie dále přinese zejména velmi podrobné rozbory a průzkumy krajiny, týkající se jejích jednotlivých oblastí (půdy, vody, eroze, atd.).