Domů Dění v regionech Stav ovzduší ...

Stav ovzduší v Ostravě ovlivňuje řada faktorů

0

Na území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek Místek aktuálně platí signál regulace. Způsobilo ho především mrazivé zimní počasí s bezvětřím v kombinaci s teplotní inverzí. Geografická poloha Ostravy tuto situaci násobí, neboť se nacházíme v kotlině Ostravské pánve, pomyslně uzavřené inverzní „pokličkou“. Ovzduší proto  zatížily vysoké koncentrace prachu, který vedl k vyhlášení varovného signálu regulace v celé aglomeraci. Zhoršenou kvalitu ovzduší způsobuje hned několik faktorů. Kromě výše zmíněné geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje významnou roli hromadění zplodin z lokálních topenišť, regionálního průmyslu, přeshraniční emise z Polska a také doprava.

Ve světě existují příklady měst, kde přistupují k regulaci dopravy anebo zavádějí bezplatnou městskou hromadnou dopravu. Tyto možnosti zvažovali také ostravští radní. „Nechceme, ani nemůžeme v tuto chvíli přijímat žádné izolované rozhodnutí, ani o MHD zdarma, ani o omezení vjezdu aut do centra města. Žádný významný dopad na kvalitu ovzduší v krátkodobém horizontu by nenastal, městu by v případě unáhleného řešení hrozily vážné dopravní komplikace a mohlo by se navíc dostat do konfliktu s platnou legislativou, čelit soudním sporům i případným nárokům na náhradu škod,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Dopravu zdarma má již delší dobu třeba Frýdek-Místek, ani tomuto městu se ale smog nevyhnul. Zavedení MHD zdarma v době smogu si Ostrava vyzkoušela již v roce 2010.  Bylo zjištěno, že aut ubylo v ulicích jen nepatrně a počet cestujících v MHD narostl naopak jen mírně. Hromadné dopravní prostředky nad rámec běžných uživatelů potom využívali především lidé bez domova, kteří v nich trávili dlouhé hodiny. „Realizací pouze tohoto kroku bychom nedosáhli výrazného zlepšení. Navíc by byla bezplatná doprava spojena s nemalými finančními náklady v řádu miliónů korun,“ dodal primátor T. Macura. 

Omezení pro auta?

K dalším možným regulacím patří také zákaz vjezdu aut do centra města. Údaje z měřících stanic ukazují, že se nejedná jen o problém centra, ale celého města, resp. širší aglomerace. Ostrava je navíc na rozdíl od jiných měst polycentrická, tj. se třemi velkými městskými jádry. Historicky zde byla navíc preferována individuální osobní doprava, což se promítá v neexistenci záchytných parkovišť na hranicích města. Případné vymezení úzkého prostoru pro regulaci dopravy v centru města tedy nic neřeší.

Je proto nutné opatření pro omezení individuální a naopak pro preferenci veřejné dopravy provázat, a to na území celého města a nejlépe v celé ostravské aglomeraci. V úterý 10. ledna jsme se proto dohodli na vytvoření pracovní skupiny, složené z náměstků pro životní prostředí a pro dopravu za kraj i za město, která na tomto zadání bude pracovat. Možnosti omezení vjezdu nákladní, ale i osobní individuální dopravy do centra města budou obsahem studie proveditelnosti nízkoemisních zón, která bude hotová v letošním roce,“ doplnil primátor T. Macura.                         

 Město Ostrava v rámci svých legislativních pravomocí přispívá ke zlepšení stavu kvality ovzduší řadou konkrétních kroků. Ekologizujeme hromadnou dopravu, přispíváme Ostravanům na výměnu kotlů, posíláme děti do hor. Ostrava patří k nejzelenějším městům v republice. V jednotlivých krocích, které průběžně realizujeme, budeme pokračovat také v letošním roce. Od zřízení fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší do hor vyrazilo téměř 15 tisíc dětí. Vloni jsme přispěli 400 Ostravanům na výměnu kotle za moderní ekologický přístroj a v letošním roce v podpoře budeme v rámci druhé výzvy ministerstva ŽP pokračovat. Ke 150 autobusům na CNG, které už dopravní podnik provozuje, přibudou do konce roku 2019 desítky ekologických tramvají, autobusů i trolejbusů. V rámci strategického plánu, který bude platit do roku 2023, se dopravní podnik ze současných 71 % v případě bezemisních a nízkoemisních vozidel dostane na 95 %,“ říká náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Statutární město Ostrava: 

  • Finančně podpořilo modernizaci lokálních topenišť. Jen v roce 2016 přispělo na výměnu 400 kotlů s dopadem na snížení emisí prachu až o 40 tun ročně. Stejnou výši podpory poskytne také žadatelům ve druhém kole výzvy v roce 2017.
  • Nakoupilo flotilu 105 ekologických autobusů na CNG pro Dopravní podnik Ostrava, firma Stadler dodá dalších 40 moderních tramvají do srpna 2018 a dalších 20-40 velkokapacitních tramvají a 12 elektrobusů a trolejbusů bude po Ostravě jezdit do roku 2019. S cílem využívat pouze nízkoemisní zařízení nakoupí další autobusy na CNG.
  • Nakoupilo nízkoemisní vozidla pro MMO, MPO, městské obvody a společnosti. V současné době se jedná o 27 vozidel. Podalo žádost z národního programu Životní prostředí na nákup dalších 24 vozů.
  • Čistí chodníky a komunikace nad rámec zákonných povinností, konkrétně komunikace 1. a 2. tříd 7-15x ročně splachováním a 7-21x za rok samosběrem. Čistí také chodníky.
  • V roce 2010 zřídila Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Od jeho zřízení po současnost poskytlo město Ostrava prostředky na ozdravné pobyty téměř 15 tisícům dětí. Město navíc od roku 2015 do fondu dává dvojnásobek peněz než dříve. Jedná se o 15 milionů korun na rok.
  • Udržuje a rozšiřuje plochy městské a izolační zeleně a vytvořilo kolem města zelený prstenec. Díky těmto projektům patří Ostrava k nejzelenějším městům v republice.
  • Propaguje zdravé způsoby dopravy a čistou mobilitu v projektu Zdravě po Ostravě.
  • Pořádá pravidelně odborné konference k životnímu prostředí za účasti předních odborníků, politiků, zástupců občanských sdružení i průmyslových podniků s cílem navrhnout řešení konkrétních problémů, způsobených znečištěním ovzduší.
  • Ekologizuje městskou hromadnou dopravu, připravuje výstavbu nové tramvajové trati spojující 7. a 8. obvod v Porubě.
  • Komunikací s průmyslovými znečišťovateli ve městě na ně společně s krajem vyvíjí tlak vedoucí k další ekologizaci jejich výroby.