Domů Dění v regionech Sucho se ve Z...

Sucho se ve Zlínském kraji na sklizni zásadněji neprojeví, výrazně nižší bude jen produkce sena a senáže

0

Sucho, které letos trápí celou Českou republiku i velkou část Evropy, se pochopitelně nevyhýbá ani Zlínskému kraji. V porovnání s některými jinými regiony na tom však Zlínský kraj z hlediska průměrného srážkového úhrnu není zase tak špatně, větší problémy spojené se suchem se zde vyskytují spíše jen lokálně.

„V zemědělství už to tak chodí, že se střídají úrodná období s těmi méně úrodnými. I když sucho výrazně zasáhlo i některé části Zlínského kraje, co se týká sklizně obilovin, ztráty zemědělců by letos u nás v kraji celkově neměly přesáhnout 15 %. Horší je situace v případě objemových krmiv, zejména pak sena a senáže. Zde již druhé seče byly co do výsledku velmi špatné a třetí patrně ani neproběhnou,“ informovala Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Naopak příznivá je situace u ovoce. Na rozdíl od předchozích let je ve Zlínském kraji například velmi nadprůměrná úroda švestek. Většina pálenic se tak v nadcházejících týdnech nezastaví. Také jablek se letos urodilo poměrně hodně, byť jsou spíše menší velikosti.