Domů Aktuálně Superstrategi...

Superstrategie s Moravou příliš nepočítá

Jihomoravský kraj s navrženou dopravní strategií nesouhlasí. Až do roku 2025 se o klíčových stavbách nehovoří.

Pracovní snídaně – Jihomoravský kraj, ministerstvo dopravy i město Brno se shodují, že výstavba rychlostních silnic R43, R52 a R55 a zkapacitnění silnice I/53 je pro rozvoj regionu nezbytná. Prioritou je i přestavba železničního uzlu Brno. S většinou těchto staveb však Superstrategie nepočítá. Všichni vědí, že peníze přidělené ministerstvu dopravy, nebudou na výstavbu všech plánovaných dopravních staveb v České republice stačit. Je třeba hledat další zdroje financování. Kromě peněz od státu, a úvahách o zpoplatnění dalších úseků silnic, se nabízí i možnost zapojení soukromého sektoru (PPP projekty). Předložená strategie dopravy do roku 2025 ministerstva dopravy měla popsat současný stav v oblasti dopravní infrastruktury a ukázat, co by se dalo z rozpočtu v daném období postavit. O zařazení projektu do zveřejněné strategie rozhodoval i stupeň připravenosti stavby. Přednost dostaly ty, u kterých lze rychle začít s výstavbou. Do budoucna je třeba na přípravě projektů dále pracovat a snažit se společně nalézat zdroje na jejich financování. S těmito závěry odcházeli účastníci pracovní snídaně „Superkoncepce“ dopravní infrastruktury Jihomoravského kraje, která se uskutečnila 29. března v brněnském hotelu Voroněž. Pořadatelem akce byla společnost Magnus Regio.

Hned v úvodu pracovní snídaně vystoupil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Ten uvedl, že si váží, že vzniká koncepční dokument řešící dopravní infrastrukturu. To však byla jediná pochvala, kterou k dopravní strategii vznesl. Kritika směrovala ke komunikaci mezi jednotlivými regiony a ministerstvem. „Ministerstvo dopravy mělo hned od začátku vzniku uvedeného dokumentu mnohem více komunikovat s jednotlivými regiony, a to tak, aby jejich oprávněné požadavky, které se prolínají například územně plánovacími dokumenty a jednotlivými strategickými dokumenty krajů, bralo jako vážné priority,“ uvedl na adresu ministerstva Hašek.

Hlavní výtky k superstrategii

Prioritou Jihomoravského kraje zůstává železniční uzel v Brně. Superkoncepce říká, že až do roku 2025 se na železničním uzlu v Brně nebude dít nic. „To je špatná zpráva a pro vedení Jihomoravského kraje je část týkající se železniční dopravy nepřijatelná,“ uvedl Hašek.

Jedinou komunikací, o které je v dopravní strategii zmínka, je silnice R52 v úseku Perná – státní hranice s Rakouskem. Podle slov Michala Haška ministr dopravy Vít Bárta přislíbil, že když už budou Rakušané s dálnicí na státní hranici, tak nebude na české straně pokračovat jen současná silnice I/52.

Důležité silnice v dokumentu nenajdete

Výstavbu úseku Perná – státní hranice podporuje i ředitel odboru strategie ministerstva dopravy Luděk Sosna. „V případě R52 je však stále problém s přechodem Novomlýnských nádrží. Kámen úrazu je získat pozitivní územní rozhodnutí,“ dodal Sosna.

Dále jižní Moravě chybí celá páteřní osa sever-jih. Snahy o realizaci silnic R43 a R35 jsou podle Haška letité a oprávněné z hlediska rozvoje regionu. V případě silnice R43 je však podle ministerstva dopravy situace také velmi problematická. Každý z úseků se nachází v jiném stádiu připravenosti. „Pokud by byla stavba připravená, je skutečně žhavým aspirantem, aby na něj státní rozpočet z hlediska realizačních nákladů myslel,“ uvedl Sosna.

V dokumentu ministerstva dopravy je také úplně vynechána trasa R55, tedy spojení mezi Jihomoravským a Zlínským krajem. O výstavbu této rychlostní silnice má Jihomoravský kraj také zájem. Nevyhovující je i silnice I/53, tedy hlavní tah mezi Brnem a Znojmem. Podle Sosny je i tento projekt v různém stádiu připravenosti. Hašek požaduje, aby se nepokračovalo například v budování obchvatu Znojma a peníze byly využity na údržbu a případné rozšíření uvedené silnice.

I přes výtky k dopravní strategii je snahou Jihomoravského kraje s ministerstvem dopravy spolupracovat. Úkolem bude také najít na financování potřebných staveb peníze, a to jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů.

Důležité závěry:

  • Prioritou Jihomoravského kraje zůstává železniční uzel v Brně, silnice R52, R43, R55 i zkapacitnění silnice I/53
  • Všechny zúčastněné strany důležitost klíčových dopravních staveb nezpochybňuje
  • Je třeba hledat další možnosti financování výstavby dopravní infrastruktury (především zapojení soukromého sektoru – PPP projekty)
  • Jednotlivé projekty je třeba připravovat, aby v době, kdy budou prostředky, mohla výstavba v co nejkratší době začít

FOTOGALERIE PRACOVNÍ SNÍDANĚ

Seznam dalších akcí naleznete ZDE.