Domů Dění v regionech SŽDC rozhodla...

SŽDC rozhodla o přidělení kapacity dráhy na lince Praha – Brno pro RegioJet

0

Správa železniční dopravní cesty rozhodla v zákonném termínu, tedy do 30. listopadu 2016, o přidělení kapacity dráhy v případě podaných žádostí dopravců České dráhy a RegioJet na totožné trasy spojů na lince Praha – Brno. Provozovatel dráhy musel vyčkat mimo jiné na rozhodnutí soudu ve věci návrhu jednoho z dopravců na vydání předběžného opatření v podobě zákazu přidělení kapacity na požadované trasy vlaků druhému dopravci.

Naplnění kapacity brněnského hlavního nádraží neumožňuje v požadovaných časech vyhovět žádostem obou dopravců. Provozovatel dráhy tak rozhoduje v souladu s § 34f zákona o dráhách. V samotném procesu přidělování kapacity dráhy se řídí příslušným ustanovením Prohlášení o dráze, kdy v případě, že počet žádostí přesáhne kapacitu dráhy, postupuje podle zásad procesu koordinace žádostí a prioritních kritérií.

Na základě výše uvedeného byla v případě trasy Praha – Brno – Bratislava s odjezdem z Prahy hl. n. v 15:19 a v opačném směru z Brna v 7:09 přidělena kapacita dopravní cesty dopravci RegioJet, a to na základě skutečnosti, že dané spoje zajišťují dle objednávky dopravní obslužnost v mezinárodním rozsahu. Dohodnuté mezinárodní spoje mají dle daných kritérií Prohlášení o dráze, bodu 4.4 Proces přidělení kapacity dráhy, vyšší prioritu. Vlak s odjezdem z Prahy v 16:19, v opačném směru z Brna hl. n. 8:09, budou zajišťovat České dráhy, neboť dopravce RegioJet požádal o kapacitu až v tzv. pozdní žádosti.

Z Prahy do Starého Města

Dále byla dopravci RegioJet přidělena trasa spoje z Prahy hl. n. v 17:19 do Starého Města u Uherského Hradiště a v opačném směru v 6:09 z brněnského hlavního nádraží. Rozhodovala četnost spojů, kdy dopravce RegioJet zažádal o kapacitu uvedených spojů denně a jedná se o větší rozsah dopravní obslužnosti.

Dopravci RegioJet byla také přidělena kapacita pro požadované trasy Praha – Brno – Bratislava s odjezdem z Prahy hl. n. v 7:19, z Brna hl. n. v 17:09. Českým drahám pak byla přidělena kapacita pro požadované trasy v 18:19 z Prahy hl. n., z Brna hl. n. v 15:09. V těchto trasách však nedošlo ke kolizi žádostí obou dopravců.

V případě nesouhlasu s rozhodnutím SŽDC mohou příslušní žadatelé požádat drážní správní úřad, kterým je Drážní úřad, o přezkoumání postupu při přidělování kapacity dráhy včetně jeho výsledků.