Domů Dění v regionech Tři roky trva...

Tři roky trvající spor mezi Jihlavou a Svazem vodovodů a kanalizací stojí město miliony

0
Svazek vodovodů a kanalizací

Město Jihlava je již tři roky ve sporu se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) o vypořádání majetku. Krajské město z tohoto svazku vystoupilo na konci roku 2012. Zastupitelé o vystoupení rozhodli ale již o tři roky dříve. Měli za to, že členství je pro Jihlavu nevýhodné. Poukázali přitom i na neprůhlednou kalkulaci cen vody a malý podíl města z vybraných financí.

Mluvčí Magistrátu města Jihlava Radek Tulis potvrdil, že každý den tohoto vleklého sporu přichází krajské město o přibližně 150 tisíc korun a nemůže kvůli tomu například zlevnit vodné. Jihlavská radnice platí rovněž vysoké částky advokátům, kteří ji ve sporu zastupují.

„Na celém sporu je smutné a raritní to, že Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVaK) má jak ve svých dosud nezměněných stanovách, tak konkrétním usnesením valné hromady svazku, že má Jihlavě majetek vydat. Dosud se tak však nestalo. Vedení svazku porušuje a pohrdá vlastními stanovami a rozhodnutí vlastní valné hromady. Představitelé svazku si musí být vědomí dopadů své činnosti, respektive nečinnosti,“ řekl mluvčí Tulis. Dodal přitom, že majetek, které město Jihlava požaduje, se pohybuje ve výši přes 1,2 miliardy korun.

Zástupci SVaK však s pohledem Jihlavy nesouhlasí.  „Svazek při řešení vypořádání Statutárního města Jihlavy v souvislosti s jeho vystoupením ze svazku postupuje dle platných právních předpisů a platných stanov svazku,“ uvedl tajemník Svazku Šmíd. Dodal, že i přes rozdílné pohledy Svazu a města Jihlavy je SVaK přesvědčen o tom, že lze vypořádání Statutárního města Jihlavy provést mimosoudní cestou, kterou preferuje.

Nový plán

Jihlavští zastupitelé přišli podle nejnovějších informací s novou strategií, jak dosáhnout od Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko navrácení majetku. Na mimořádném zasedání rozhodli, že chtějí pohnat před orgány činné v trestním řízení bývalé předsednictvo SVAK. Mělo by se to týkat bývalého starosty Dobronína Jiřího Vlacha a někdejšího starosty Telče Romana Fabeše.

Krajské město chce zároveň poslat na Svaz vodovodů a kanalizací několik kontrol, kromě jiného z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tato instituce by měla přezkoumat, jak je dodržován zákon o veřejných zakázkách. Vedení města se rovněž 18. května obrátilo dvěma dopisy na předsedu představenstva, zástupce členských obcí Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavska, starosty, zastupitele i občany členských obcí. V prvním z nich jsou adresáti informováni o výsledcích kontroly podkladů, poskytnutých Jihlavě Svazem vodovodů a kanalizací. Ve druhém dopise pak tři podepsaní náměstci jihlavského primátora informují o příčinách současného stavu vypořádání Jihlavy po jejím vystoupení ze Svazku.

Město Jihlava je podle dalších informací také „tlačeno do kouta“ časem. Svůj majetek musí získat do konce letošního roku, protože má totiž na rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě již sjednané dotace. Pokud ale nebude co rekonstruovat, město peníze nedostane.