Domů Dění v regionech „Týden vzdělá...

„Týden vzdělávání dospělých“ nabídne 260 aktivit

0

Už po jedenácté proběhne v Královehradeckém kraji Týden vzdělávání dospělých, z toho už po sedmé pod taktovkou Úřadu práce ČR. V letošním ročníku se pořadatelé vrátili k jednotnému termínu v celém kraji. Týden vzdělávání dospělých mohou zájemci navštívit  od 7. 11. do 11. 11. 2016. Pro návštěvníky je připravena bohatá směsice přednášek, seminářů a ukázkových hodin zaměřených jak na profesní vzdělávání, tak i volnočasové aktivity.

 Akce, kterou organizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové ve spolupráci s tamním krajským úřadem a Asociací vzdělávání dospělých, je určena nejen uchazečům o zaměstnání, ale i všem ostatním, kteří si chtějí rozšířit své vědomosti a naučit se něco nového. Zástupci ÚP ČR jim vysvětlí, jak funguje systém rekvalifikací a pomohou jim zorientovat se v nabídce celoživotního vzdělávání. Zájemci se mohou zúčastnit také ukázkových hodin různých kurzů, jež v rámci „Týdnů vzdělávání dospělých“ uspořádá řada zařízení. Celkem se jich zapojilo 82, a to ve všech okresech Královéhradeckého kraje.

Pro širokou veřejnost

„Věříme, že o aktivity bude zájem. Lidé si už uvědomují, že se znalostmi a dovednostmi, které měli v době, kdy na pracovní trh teprve vstupovali, rozhodně nevystačí po celý život,“ říká ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Hradci Králové Martin Horák a dodává: „Touto akcí chceme oslovit co nejširší veřejnost, vzbudit a podpořit v ní ještě větší zájem o další vzdělávání a současně jí ukázat, co všechno se v oblasti dalšího vzdělávání nabízí. Takto získané vědomosti pak mohou zužitkovat třeba při hledání práce“.

Stejně jako v minulém ročníku, i letos se účastní také zaměstnavatelé a zájmová sdružení a nově též neziskové organizace zaměřené na práci s osobami se zdravotním postižením.

Místa konání jednotlivých akcí:

 Jičín, Žižkovo náměstí 18

Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1433

Náchod, Kladská 1092

Trutnov, Horská 5

Hradec Králové, Wonkova 1142

Program a bližší informace k jednotlivým akcím jsou k dispozici na  www.kr-kralovehradecky.cz, www.tydnyvzdelavani.cz a na portálu ÚP ČR http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/tyden_vzdelavani_dospelych.