Domů Dění v regionech Úřad v kapse ...

Úřad v kapse – Jihlava hledá nové využití elektronických map

0

Desítky tisíc stromů, tisíce sloupů veřejného osvětlení, stovky kontejnerových stání, odpadkových košů a laviček, zelené plochy, vodní toky a řadu dalších položek správy města je možné zanést do elektronických map. A ke každé položce je možné vést velké množství informací. Třeba využití a četnost vyvážení kontejneru. Nebo údaje o věku, zdravotním stavu a zásazích provedených na každém jednom stromu ve městě. S touto myšlenkou a s provedením uspěli informatici jihlavského magistrátu na oborové konferenci GIS Esri věnované geografickým informačním systémům. Z největšího českého setkání geoinformatiků si letos přivezl cenu za inovativní přístup ke GIS právě magistrát města Jihlava.

„Data zanesená do map jsou jednoduše dostupná prostřednictvím mobilních technologií kdykoliv a kdekoliv v terénu a stejně jako při práci v kanceláři. Pracovníkům úřadu odpadá nutnost v archivech vyhledávat a nosit s sebou třeba do lesů v celém správním obvodu množství dokumentů nebo map. Všechno potřebné mají s sebou a ihned dostupné. Přímo v terénu zanesené informace jsou naopak ihned dostupné na kterémkoliv jiném zařízení,“ popisuje přínos nových technologií autor inovací Jaroslav Škrobák.

Využití v praxi

Příklad? Několikrát do roka po setmění vyjíždí pracovník odboru dopravy kontrolovat veřejné osvětlení. Nefunkční svítidla přímo na místě jednoduše zaznamená do elektronické mapy. Z té pak „vyjede“ seznam s objednávkou, podle které pak bez dlouhého pátrání na místo přijede správce nefunkční svítidla vyměnit.

Mapové systémy ale dovolují i mnohem podrobnější zaměření. zaznamenat se dá i jeden konkrétní kůrovcem napadený strom v lese určený k odstranění. „Neznamená to, že by pak dřevorubec hledal strom s tabletem v ruce. Umožňuje to ale vést přesné a aktuální údaje o lesích a zeleni,“ vysvětluje Jaroslav Škrobák.

Nejen pro magistrát

Nápady jihlavského magistrátu na využití GIS nezůstávají jen v místě vzniku. Seznámeni s nimi byli i zástupci dalších úřadů v Kraji Vysočina, zástupci Jihlavy s odbornou přednáškou s názvem Collector for Jihlava o využití mobilních technologií na magistrátu vystoupili také právě na GIS Esri konferenci, ze které si přivezli nejvyšší ocenění.

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice. Již dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Letos se konference zúčastnilo 930 odborníků z tří set organizací.