Domů Dění v regionech V Jihlavě rec...

V Jihlavě recyklují televize a monitory. Uspořili tak desetitisíce litrů ropy a vody

0

Recyklací stovky mobilů se ušetří tolik elektřiny, kolik spotřebuje za čtyři roky provozu moderní úsporná lednice. Jihlavané podobných malých elektrozařízení odevzdali loni k recyklaci téměř osmatřicet tun. spolu s tím také přes tři tisíce televizí a více než třináct set monitorů. Kromě desetitisíců litrů ropy a vody tak uspořili i stovky tun emisí skleníkových plynů a více než šestnáct set megawatthodin elektřiny.

Jihlavané za loňský rok vytřídili tisíce elektrozařízení od mobilů až po televize, a pozitivně se tak podepsali na kvalitě životního prostředí. Prokázala to studie LCA neziskové společnosti ASEKOL, která posuzuje systém zpětného odběru CRT televizí, počítačových monitorů a drobných elekrozařízení.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Jihlavy v loňském roce vytřídili 3 313 televizí, 1 353 monitorů a 37 819 kilogramů drobných spotřebičů. Tím uspořili 1 624 megawatthodin elektřiny, 78 852 litrů ropy, 7 157 metrů krichlových vody a 63 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů o 358 tun kysličníku uhličitého a produkci nebezpečných odpadů o 1 418 tun,“ stojí ve vyhodnocení Asekolu.

Co si ale pod těmito čísly představit? Například recyklací jednoho notebooku se uspoří tolik ropy, že by na to osobní auto ujelo téměř sto kilometrů. Ušetří se i velké množství vody – takové, které při třiceti cyklech spotřebuje myčka nádobí.

„Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu dvě tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 megawatthodiny elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí, a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Co je to studie LCA společnosti ASEKOL?

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech ohledech.