Domů Dění v regionech V Kostelci na...

V Kostelci nad Orlicí vzniknou další kapacity pro chráněné bydlení

Radní Královéhradeckého kraje schválili projekt rekonstrukce a výstavby objektu, který bude sloužit jako chráněné bydlení pro osoby se zdravotním a kombinovaným postižením. V Kostelci nad Orlicí tak vznikne bydlení pro 2 domácnosti, do kterého se přestěhují někteří klienti z ústavu sociální péče pro mládež v Kvasinách. Celkové náklady jsou přes 20,1 milionu korun, přičemž většinu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

„Díky poskytnuté dotaci dochází k výstavbě některých zařízení pro osoby se zdravotním i kombinovaným postižením. V rámci této dotační politiky se připravují objekty pro osoby, které jsou umístěny v ústavu pro zdravotně postižené v Kvasinách. Cílem je, aby se lidé v ústavní péči mohli přestěhovat do prostředí, které je jim podstatně bližší. Samozřejmě se jedná o osoby, jejichž zdravotní a celkový stav tomu odpovídá. Takové klienty v ústavech máme, a proto stavíme nová zařízení. Jedním z nich je právě zařízení v Kostelci nad Orlicí, kde v objektu vzniknou dvě domácnosti,“ řekl náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner.

Kromě nových prostor pro chráněné bydlení dojde také k pořízení nového vybavení a nábytku. Hotovo by mělo být do konce roku 2020. Celkové náklady projektu jsou 20,1 milionu korun. Přes 13,1 milionu korun pokryje dotace z IROPu.

Celý projekt má na starosti Centrum investic, rozvoje a inovací, které je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.