Domů Dění v regionech V Královéhrad...

V Královéhradeckém kraji v únoru odstartuje projekt na podporu absolventů

0

Projekt „Zaměstnaný absolvent“, jehož cílem je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů v regionu odsouhlasila Rada Královéhradeckého kraje. Projekt, který je jednou z  aktivit v rámci Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, odstartuje v únoru příštího roku. Poradenství, ale i cennou placenou praxi by díky němu v následujících dvou letech mohlo najít až 150 studentů posledních ročníků.

 Pracovní zkušenosti a odbornou praxi budou v příštím roce moci získat účastníci projektu „Zaměstnaný absolvent“, jehož hlavním cílem je zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji.

 „Projekt nabízí možnost poradenství a odborné praxe až 150 studentům posledních ročníků, kteří se připravují na výkon budoucího povolání. Realizace proběhne v letech 2017 a 2018, do projektu se tedy budou moci zapojit dva ročníky absolventů,“ sdělil radní pro oblast regionálního rozvoje Pavel Hečko a dodal, že absolventi jsou na trhu práce obecně považováni za rizikovou skupinu a často jsou limitováni nejen kvůli chybějícím pracovním zkušenostem, ale také kvůli nedostatečné orientaci na trhu práce.

Jak správně postupovat při pracovních pohovorech

Partnerem projektu je Úřad práce ČR, který se ujme poradenské činnosti. „V rámci tohoto poradenství se studenti dozvědí, jak správně postupovat při pracovních pohovorech nebo jak napsat životopis. Zároveň si osvojí pracovněprávní legislativu, naučí se orientovat na trhu práce a v neposlední řadě jim bude vštípena finanční gramotnost ve vazbě na zaměstnání,“ shrnul náplň první části projektu Martin Horák, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Druhou částí jsou pak samotné odborné praxe. Ty budou probíhat formou dohody o provedení práce v rozsahu 150 až 300 hodin, přičemž všechny náklady s ní spojené budou financovány z rozpočtu projektu. Doba této odborné praxe bude navíc záležet na individuální dohodě absolventa se zaměstnavatelem, a to v rozsahu dvou až tří měsíců.

Od února do dubna

Oslovení a nábor cílové skupiny se uskuteční na vybraných středních a vyšších odborných školách v Královéhradeckém kraji od února do dubna. V letních měsících od května do srpna proběhnou poradenské aktivity a odborné praxe.

Celkové náklady projektu činí více jak 9 milionů korun. Tuto částku pokryjí dotace z Evropského sociálního fondu ČR ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 10 %. Zbylých 5 % doplatí Královéhradecký kraj.

Projekt „Zaměstnaný absolvent“ je jednou z prvních aktivit v rámci Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, smluvně uzavřeného partnerství, které funguje jako platforma pro spolupráci a propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s důrazem na rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje. Nositeli Paktu zaměstnanosti jsou Královéhradecký kraj, Úřad práce ČR, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Regionální rada Českomoravské konfederace odborových svazů v Královéhradeckém kraji, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Statutární město Hradec Králové a Centrum investic, rozvoje a inovací.