Domů Dění v regionech V lednu začne...

V lednu začne výstavba protipovodňových opatření v Pohořelicích

0

Město Pohořelice získá ochranu až před stoletými povodňovými průtoky v řece Jihlavě. Povodí Moravy, s.p. v lednu zahájí výstavbu protipovodňové ochrany města v hodnotě 50 mil. Kč. Stavba potrvá více než dva roky, hotovo bude v dubnu 2019. 

 Stavba, která ochrání město až na průtok Q100, tedy stoletou povodeň, bude rozdělena na dva celky. Do jara 2019 tak vznikne protipovodňová ochrana v intravilánu i extravilánu města. Stavební práce se dotknou katastrálního území města Pohořelice a katastrálního území obce Smolín.

„Součástí akce bude výstavba protipovodňových hrází, protipovodňových zídek a průlehů, které budou odvádět vodu do Jihlavy. V Pohořelicích vyroste téměř 6,5 kilometru protipovodňových opatření, z toho 5327 metrů hrází a 1117 metrů ochranných zdí,“ popisuje statutární zástupce generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. Dr. Ing. Antonín Tůma. Celkem bude státní podnik v Pohořelicích realizovat téměř čtyři desítky stavebních objektů, z toho 19 bude přímo v zastavěné části obce a 19 v nezastavěné části katastrálního území. Veškerá opatření projektant navrhl tak, aby zvládla i takzvanou stoletou vodu při průtoku 384 m3 za vteřinu.

Žádné zásadní omezení pro obyvatele

Realizace stavby je naplánovaná tak, aby nepředstavovala zásadní omezení pro obyvatele Pohořelic. V rámci výstavby ochrany města proti povodním bude mít těžká technika zakázaný průjezd centrem města tak, aby dopravu v centru nezatěžovala. Dojde také ke zbourání nepoužívaného mostku v katastrálním území obce Smolín.

Celkové náklady na výstavbu protipovodňových opatření jsou 50,362 mil. Kč. Poskytovatelem finančních prostředků na výstavbu protipovodňových opatření v hodnotě 42,8 mil. Kč je Ministerstvo zemědělství, a to v rámci třetí etapy programu Podpora prevence před povodněmi. Zbývající náklady si mezi sebe rozdělí město Pohořelice a Povodí Moravy, s.p.