Domů Dění v regionech V Újezdci vzn...

V Újezdci vznikne mokřad, chybět nebudou ani vodní rostliny

0

Přebudovat suchý poldr v Újezdci na vodní plochu – to bylo přání lidí z této přerovské místní části. Radní jejich návrh podpořili a vypsali výběrové řízení na firmu, která se popasuje s úkolem udělat z poldru mokřad. „Počítáme s tím, že stávající dno suchého poldru bude nepravidelně a pozvolna zahloubeno – přičemž v nejhlubší části tůně bude asi 1,75 metru vody. Poldr přitom bude stále sloužit svému účelu, tedy k protipovodňové ochraně,“ uvedl Miroslav Kašpárek z přerovského magistrátu. Aby nové dílo působilo příjemně i na pohled, budou do nově vzniklé tůně vysazeny vodní rostliny. Přebudování suchého poldru na poldr s mokřadem přijde asi na milion korun, na stavbu je možno využít dotaci z operačního programu životního prostředí.

 

Druhý Dluhonský most bude stržen v polovině července

V noci ze 14. na 15. července bude odstraněn druhý Dluhonský most, který se klene nad železniční tratí Přerov – Bohumín. Do dvou měsíců by ho měla nahradit nová konstrukce. První most, který se tyčí nad kolejemi vedoucími z Přerova do České Třebové, byl vyměněn už letos v dubnu. „V souvislosti se zahájením druhé části stavby je uzavřen příjezd od ulice Polní – a příjezd k zahrádkám je umožněn ze strany od Prechezy, tedy přes Předmostí,“ řekla Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu. Zdůraznila ale, že tuto trasu je nutno chápat jako provizorní, protože vede přes staveniště.

Do konce listopadu budou obě na sebe navazující mostní konstrukce, které vedou z Přerova do místní části Dluhonice, uvedeny do provozu. Stavba přijde město Přerov na 90 milionů korun včetně DPH, z toho Státní fond dopravní infrastruktury zaplatí 78 milionů 721 tisíc korun.

Zdroj: Přerov