Domů Dění v regionech Ve Frýdku-Mís...

Ve Frýdku-Místku bude stát nová bio-elektrárna

V areálu Teplárny Frýdek-Místek byla zahájena výstavba nové bioelektrárny. Projekt realizuje společností EnergoFuture, s níž Dalkia Česká republika uzavřela v minulém roce dlouhodobou smlouvu na provozování bioelektrárny s kogenerační výrobu tepla.

Nový ekologický zdroj energie s tepelným výkonem 18 MWt a elektrickým výkonem 5,5 MWe bude spalovat dřevní štěpku v objemu 78 000 t za rok. Roční objem elektrické energie se bude pohybovat kolem 36 GWh, což pro ilustraci představuje více než půlroční spotřebu elektřiny všech domácností Frýdku-Místku.

Roční objem vyrobeného tepla dosáhne cca 330 TJ a umožní nahradit třicet procent celkových dodávek tepla ze stávající teplárny a tím zajistit ekologičtější tepelnou pohodu pro 8 000 domácností ve městě. Zároveň dojde ke snížení emisí na Teplárně Frýdek-Místek a k úspoře 18 000 t černého uhlí, což představuje o 340 vagonů ročně méně oproti současnému stavu.Ukončení výstavby biokotle a zahájení jeho provozu je plánováno na prosinec roku 2012.

„Biomasu využíváme v maximální možné míře a naším cílem je zvýšit její podíl do roku 2016 v některých zdrojích až na 20%. Projekt výstavby bioelektrárny je důležitým krokem k jeho naplnění a zároveň přispěje ke snížení produkce množství emisí v regionu, pro který je tato otázka klíčová. Jen v minulém roce využíváním biomasy namísto uhlí skupina Dalkia ušetřila téměř 140 000 tun CO2. Nahradila tím přes 1100 vagonů uhlí,“ doplnil country manažer skupiny Dalkia v ČR Laurent Barrieux.