Domů Dění v regionech Vedení Moravs...

Vedení Moravskoslezského kraje diskutovalo s ministrem Mládkem o problémech regionu

0

Vedení Moravskoslezského kraje jednalo s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem. Diskutovalo se o aktuálních problémech regionu: OKD, průmyslové zóně Nad Barborou i hrozbám pro ocelářství.

Stěžejním bodem jednání byla aktuální situace v OKD. Těžební společnost musí předložit soudu plán reorganizace do 12. prosince 2016, nebo požádat o prodloužení lhůty o 120 dní, tj. do 12. dubna 2017. „S ukončením těžby na dole Paskov je spojeno propouštění zaměstnanců. Vedení společnosti připravuje motivační program, spočívající ve finanční podpoře pro horníky, kteří by se přesunuli do jiných částí OKD. I přesto se propouštění bude týkat více než 500 horníků a 200 techniků,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

O peníze si musí říct vedení firmy

Pro řešení problémů těžební společnosti je důležité stanovisko firmy OKD i Moravskoslezského kraje. „Za Ministerstvo průmyslu a obchodu musím uvést, že pokud budou potřebovat veřejné peníze, tak si o ně musí říct. Musí si o ně říct ideálně vedení firmy, a žádost by měl podpořit i Moravskoslezský kraj a jednoznačně deklarovat, že takovou podporu opravdu chce. Protože v opačném případě hrozí konkurz, když se celou situaci nepodaří vyřešit do 12. dubna příštího roku,“ dodal ministr Jan Mládek.

“Pokud jde o odstupné zaměstnancům OKD, otázka se určitě nedá zjednodušit na pouhé „vyplatit či nevyplatit,“ sdělil Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. V současné době probíhají jednání a OKD potvrdilo, že je připraveno podpořit finančně sociální a motivační program pro zaměstnance dolu Paskov. Vedení kraje se přiklání k variantě, kdy OKD nabídne co největšímu počtu horníků z dolu Paskov, umístění v jiných částech OKD na Karvinsku. I když pochopitelně nemůže zaměstnat všechny, tímto krokem by se minimalizovaly náklady,“ doplnil hejtman Ivo Vondrák.

Dodal, že samotné uzavření dolů, resp. technická likvidace, se pravděpodobně bez podpory státu neobejde. Stát je majitelem uhelného ložiska a musí rozhodnout, co s ním udělá. V tento okamžik se těžba ekonomicky nevyplatí, nicméně jde o strategickou surovinu, jejíž využití do budoucna nelze vyloučit. Je objektivizovat náklady na veřejné prostředky a vypracovat dvě možné varianty řešení s ohledem na vývoj cen, které se budou každého půl roku průběžně aktualizovat podle skutečného vývoje.

Využití scelených a zasmluvněných pozemků

V případě Průmyslové zóny Nad Barborou prověřuje nové vedení kraje možnost přípravy realizace této zóny po etapách. Řešení by umožnilo využít pozemky, které jsou již sceleny a krajem zasmluvněny. Za účelem etapizace průmyslové zóny se již připravuje zadání studie, jejíž výsledky budou následně projednány se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. „Jsem rád, že noví zástupci kraje mají zájem tento projekt rozvíjet, byť v jistém etapovém provedení. Návrh kraje musí vyhodnotit meziresortní komise, zda bude možné projekt etapizovat a vytvořit v něm rekvalifikační centrum pro propuštěné zaměstnance OKD,“ vysvětlil ministr Jan Mládek.

Se zástupci 3 hutních firem se na kraji diskutovalo o aktuální hrozbě pro české i evropské ocelářství. Tou jsou hrozící masivní dovozy oceli z Číny za dumpingové ceny poté, co v prosinci získá status tržní ekonomiky. „Evropská komise se rozhodla, že upustí od tohoto politicky i ekonomicky nepříjemného rozhodování a navrhuje, aby se všechny země mimo EU neposuzovaly podle toho, jestli jsou či nejsou tržní ekonomikou. Nově se budou hodnotit pouze jednotlivé sektory, jako třeba ocelářství. Tedy zda se tam neangažuje velké množství státních podniků nebo nedochází k příliš velkým deformacím trhu. V takových případech se zavedou antidumpingová cla. Výhodou takového přístupu je, že se nezaměřuje pouze na Čínu, ale i na jiné země, odkud pocházejí dumpingové exporty,“ prohlásil ministr Jan Mládek